Onderzoek en samenwerking steeds belangrijker voor industrie

2013 was een bewogen jaar voor Sirris. Meer dan ooit stonden bedrijven mee aan het roer, wat resulteerde in nieuwe samenwerkingsinitiatieven, tal van projecten en aangrijpende veranderingen. De fundering voor het SOC Maakindustrie werd gelegd, het masterplan innovatie kwam tot stand en het Made Different-programma kwam op kruissnelheid. Sirris heeft haar expertise gebundeld in vijf innovatiedomeinen, om de industrie nog beter van dienst te zijn. 

Wat zijn de belangrijkste noden van bedrijven vandaag en morgen? En hoe kunnen we die als technologiecentrum zo snel en goed mogelijk invullen, zodat onze industrie internationaal voorsprong kan nemen? Deze vragen zijn het vertrekpunt in al de initiatieven die Sirris lanceert, of het nu investeringen zijn in hightech infrastructuur, gezamenlijke innovatieprojecten of begeleidingstrajecten. 

Masterplan innovatie

Om de belangrijkste technologische, economische en industriële tendensen in ons land in kaart te brengen, heeft Sirris ervoor gekozen de industrie nog meer bij haar initiatieven te betrekken en ondernemers uit verschillende sectoren, kmo’s en grote ondernemingen de koers te laten bepalen.
Zo spelen vertegenwoordigers van de industrie vandaag een grotere rol binnen het nieuwe Strategisch Comité en geven ze de trends aan waaruit de technologische expertise wordt opgezet. Uit die input, gecombineerd met diverse studies, filtert Sirris momenteel samen met Agoria een masterplan innovatie. Het zal bedrijven helpen te bepalen met welke producten, fabricagetechnieken en bedrijfsstrategieën ze kunnen inspelen op huidige en toekomstige evoluties. 

Ook de dienstenportfolio van Sirris werd aangepast volgens de bevindingen, vragen en tendensen die bleken uit de industriële samenwerking. De expertise rond de belangrijkste technologische evoluties werd gebundeld, met focus op vijf innovatiedomeinen: Mechatronics, Materials, Advanced Manufacturing, ICT en Sustainability. 

Samen sterk

Samenwerking blijft een van de streefdoelen van Sirris. In Wallonië ontstond Gem3, een gezamenlijk project met de Waalse onderzoekscentra Cenaero en het Centre de Recherches Métallurgiques (CRM) om actuele industriële problemen op te lossen. Zo kwam een vruchtbare samenwerking in additive manufacturing/3D-printing tot stand. Ook daar moeten innovatieprojecten een vliegende start nemen, dankzij de combinatie van de knowhow van Sirris met de ervaringen van de industrie. 

De regering gaf in 2014 het startschot voor het Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) Maakindustrie. In Vlaanderen is dit het vijfde centrum in zijn soort, naast Imec, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), iMinds en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Het SOC Maakindustrie brengt competentiepolen samen rond de voertuigindustrie en mechatronica. Om de technologie van morgen te ontwikkelen en zo de internationale concurrentiepositie van de maakindustrie te versterken, gaan een honderdtal medewerkers vanuit Sirris, Flanders’ DRIVE en FMTC de samenwerking aan met de vijf Vlaamse universiteiten. Het SOC is volledig industrieel gedreven: de hoofdthema’s worden vastgelegd vanuit het oogpunt van de technologieleiders in de sector, in samenspraak met de universiteiten en de competentiepolen. 

Om door een competitieve productie deze blijvend te verankeren en zo onze welvaart te verzekeren, werd in 2012 samen met Agoria het Made Different-programma opgestart. Wat typeert een bedrijf van de toekomst? Wanneer is het competitief voldoende sterk? Vanuit die vragen werden zeven cruciale transformaties afgeleid die een bedrijf moet doorlopen, wil het zich ‘bedrijf van de toekomst’ noemen. Intussen sprongen ook de voedings-, textiel- en houtsector mee op de kar. Met de steun van de Vlaamse overheid wordt ernaar gestreefd in de komende vijf jaar een 50-tal bedrijven te laten transformeren naar een ‘factory of the future’ en er minstens 500 andere hun eerste stappen in die richting te doen zetten. 

Langetermijndenken

In alle projecten ligt de nadruk meer dan ooit op de bedrijven en hun toekomst. Het gaat hoofdzakelijk om strategische projecten die drie tot vijf jaar duren en vaak een grote impact hebben. De sectoren die het meest inzetten op innovatie, veren sneller op na crisisjaren. Troubleshooting ruimt steeds vaker plaats voor industrieel onderzoek. Mee nadenken met bedrijven over nieuwe producten, diensten en een betere organisatie is daarom een absolute prioriteit voor Sirris geworden. Waar bedrijven soms vooral objectieven op korte termijn vastleggen, helpt Sirris het zicht op de lange termijn te behouden.

Dat de Belgische bedrijven mee zijn in dit verhaal, bewijzen de cijfers: Sirris voerde in 2013 3.100 industriële interventies uit bij 1.540 ondernemingen, waarvan 75 procent kmo's. Enkele bedrijven die in 2013 een succesvolle samenwerking met Sirris aangingen, waren onder meer Etap, Bekaert, Skyman, Heraeus Electro-Nite, Kreamat en Jan De Nul.

Het Jaarverslag 2013 van Sirris is beschikbaar via deze link.