O&M van windenergie-infrastructuur op zee: lessons learnt vanuit de industrie

Operations & Maintenance (O&M) vertegenwoordigt bijna een derde van de kosten over de levenscyclus van een windmolenpark op zee. Deze markt groeit mee met het aantal offshore windmolenparken. Op 17 december organiseren de consortiumpartners van het project Optiwind een open projectmeeting, samen met OWI-Lab en Gen4Wave. De nadruk zal liggen op praktijkervaring in O&M.

In de laatste 5 jaar werd in Europa een groeiend aantal hernieuwbare energiecentrales op zee gebouwd. België is hierbij zeker één van de pioniers. De sterke toename van operationele offshore windparken zorgt ervoor dat de markt voor uitbating en onderhoud (Operations & Maintenance of O&M) nu echt van start gegaan is. Tegen 2020 (binnen 4 jaar) zullen de uitbaters van windparken op zee jaarlijks naar schatting 5 miljard euro besteden aan O&M in Europa alleen al. O&M vertegenwoordigt typisch ongeveer 30 procent van de kosten over de volledige levenscyclus van een offshore windpark.

De open projectmeeting van Optiwnd, georganiseerd samen met OWI-Lab en Gen4Wave, vindt plaats op 17 december in Brussel. Drie sprekers presenteren er hun praktijkervaringen met het uitbaten en onderhouden van hernieuwbare energiecentrales op zee.

Onderzoek in O&M voor offshore windparken

Project Optiwind – voluit 'Optimalisatie van de onderhoudbaarheid van de volgende generatie van windturbines' - werd in oktober 2012 opgestart en loopt nog tot september 2016. Dit project, gesteund door IWT in het SBO-programma, bouwt pre-competitieve kennis op in de volgende domeinen:

  • Verbetering van concepten en ontwerp van offshore windparken en hun onderdelen evenals hun onderhoudbaarheid
  • De ontwikkeling en validatie van geavanceerde technieken voor numerieke modellering en componenttesten
  • De ontwikkeling van robuuste en effectieve technieken voor structurele conditiebewaking en monitoring voor windenergie op zee via geavanceerde gegevensverwerking en nieuwe sensortechnologie

Het door IWT gesteunde VIS-traject OWOME – 'Offshore Wind O & M Excellence' – heeft als doel om het ontwikkelen en valideren van slimme en kosteneffectieve O&M-oplossingen te ondersteunen en mogelijk maken. Het project zal bedrijven toegang geven tot offshore metingen en reële data, een geïntegreerd dataplatform ontwikkelen en bedrijven ondersteunen bij de ontwikkeling van slimme O&M-oplossingen. De 5 demonstratoren die in het project opgezet worden, zullen hierbij een belangrijke rol spelen.

Meer informatie over deze open projectmeeting en het programma vindt u hier.

Toegang is gratis, maar registratie is vereist, ten laatste op 15 december via http://register.optiwind.be/