Om en bij de drie miljoen octrooiaanvragen in 2015

Uit de statistieken blijkt dat het aantal octrooiaanvragen in de wereld vorig jaar fors is gestegen (2,9 miljoen), met China als koploper. Ook de andere intellectuele-eigendomsrechten kennen een toenemend succes.

Volgens het rapport ‘World Intellectual Property Indicators 2016’ van de WIPO werden in 2015 wereldwijd maar liefst 2,9 miljoen octrooiaanvragen ingediend, wat 7,8% meer is dan in 2014. In totaal werden 1,2 miljoen octrooien verleend. 

38% van alle aanvragen werden in China ingediend, wat evenveel is als de Verenigde Staten, Japan en Korea, de volgende drie landen in de rangschikking van de kantoren die het grootst aantal aanvragen hebben ontvangen. Toch betreft het vooral nationale aanvragen: slechts 4,2% van de Chinese inwoners dienen een aanvraag buiten het nationale grondgebied in, terwijl het wereldwijde gemiddelde een derde van het totaal uitmaakt. 

De sectoren die de meeste octrooiaanvragen indienen zijn de IT-sector (7,9% van het totaal), de elektrische machines (7,3%) en de digitale-communicatiesector (4,9%). 

Ook de andere intellectuele-eigendomsrechten kennen een toenemend succes, met een stijging van 15,3% voor de merkregistratieaanvragen (6 miljoen in 2015) en van 2,3% voor de registratieaanvragen van tekeningen en modellen (872.800 in 2015).

Bronnen