Octrooien: 25 voor de prijs van 4!

Het eenheidsoctrooi treedt in voege: eind juni heeft het EPO het bedrag van de van toepassing zijnde jaarlijkse kosten vastgelegd. Deze zullen representatief zijn voor de 25 lidstaten en gelijk zijn aan het bedrag van kosten die men verschuldigd is in de op heden 4 meest gevraagde landen.

Tot op vandaag dienen Europese octrooien afgeleverd door het EPO gevalideerd te worden in elk land waarvoor een bescherming met octrooi gewenst is. Uiteraard vertegenwoordigt dit een aanzienlijke administratieve last en hoge kosten voor de ondernemingen. De meeste bedrijven beschermen zich bijgevolg in 3 tot 4 landen en blijven kwetsbaar in de andere EU-lidstaten. Hieruit is het idee ontstaan van een eenheidsoctrooi dat feitelijk sinds 40 jaar in de steigers gezet is, maar nu pas in het stadium van voltooiing is gekomen. 

Eind juni is het voorstel van het Europees Octrooibureau (EPO) over de jaarlijkse kosten van toepassing op het eenheidsoctrooi, aanvaard. De kosten die van kracht zijn voor 25 lidstaten van de EU, komen overeen met de som van de jaarlijkse kosten verschuldigd voor 4 landen waarin de meeste Europese octrooien gevalideerd zijn, namelijk Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Voor een rechtsgeldigheid van gemiddeld 10 jaar voor een octrooi, zal het eenheidsoctrooi minder kosten dan € 5000 voor de bescherming in 25 landen (kost van € 35.500 voor 20 jaar). Dit cijfer is te vergelijken met € 29.500 in het huidig systeem (en € 159.000 voor 20 jaar).

Het nieuw barema is dus voordelig, temeer daar andere transactiekosten eveneens dalen in prijs (kosten voor neerlegging die men voordien in elk land diende te kwijten, kosten voor vertaling, …).

Bron 

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.