Frank Van den Broek

In een recente octrooiaanvraag van ArcelorMittal wordt hyperspectrale beeldvorming toegepast voor de kwaliteitsbewaking van een coatingproces waarbij een polymeercoating op een metalen substraat wordt aangebracht.

Pieter Samyn
Joey Bosmans
Benoit Olbrechts

 

Frank Van den Broek

Een recente octrooiaanvraag onthult een nieuwe authenticatieoplossing in de strijd tegen namaak van materialen door de combinatie van hyperspectrale beeldvorming en machine learning.

Frank Van den Broek
Benoit Olbrechts

Octrooionderzoeksrapporten die door het Europees Octrooibureau (EOB) worden uitgevaardigd, verschaffen waardevolle inzichten, zowel voor de octrooihouders als voor hun concurrenten, in het bijzonder wat de slaagkansen van de verleningsprocedure betreft.

Frank Van den Broek

Het slim en geconnecteerd maken van zijn product biedt een productbouwer een brede waaier aan nieuwe mogelijkheden om waarde te creëren, maar dit stelt hem ook voor een heleboel keuzes. Octrooien bevatten uiterst waardevolle informatie die hem helpt om onderbouwde keuzes te maken bij het slim maken van zijn product. De combinatie met andere bronnen van economische informatie, zoals de 1 Million Club, kan de resultaten van een octrooistudie nog versterken.

Fabienne Windels

De bescherming van innovaties met octrooien kent een snelle groei. Voorbeeld: het Amerikaanse USPTO octrooienbureau.

Stijn Lambrechts

Bestaat uw product of machine uit een complexe samenstelling van onderdelen? Overweeg een redesign en benut het potentieel van additive manufacturing. Uw beloning: minder complexiteit en lagere kosten, maar mét behoud van de volledige functionaliteit!

Carl Emmerechts

Sirris en ULiège hebben een procedé ontwikkeld voor extrusie en vormgieten van producten in vaste vorm voor farmaceutisch gebruik. Hiervoor verkregen zij een octrooi.

Fabienne Windels

Over het algemeen zijn octrooien duur. Voordat u er de procedure voor opstart, moet u er goed over nadenken hoe de kostprijs zich verhoudt tot de verwachte voordelen. In deze webcast wordt uitgelegd welke kosten u mag verwachten naargelang de gebieden waar u uw uitvinding wil beschermen.