Het slim en geconnecteerd maken van zijn product biedt een productbouwer een brede waaier aan nieuwe mogelijkheden om waarde te creëren, maar dit stelt hem ook voor een heleboel keuzes. Octrooien bevatten uiterst waardevolle informatie die hem helpt om onderbouwde keuzes te maken bij het slim maken van zijn product. De combinatie met andere bronnen van economische informatie, zoals de 1 Million Club, kan de resultaten van een octrooistudie nog versterken.

De bescherming van innovaties met octrooien kent een snelle groei. Voorbeeld: het Amerikaanse USPTO octrooienbureau.

Bestaat uw product of machine uit een complexe samenstelling van onderdelen? Overweeg een redesign en benut het potentieel van additive manufacturing. Uw beloning: minder complexiteit en lagere kosten, maar mét behoud van de volledige functionaliteit!

Sirris en ULiège hebben een procedé ontwikkeld voor extrusie en vormgieten van producten in vaste vorm voor farmaceutisch gebruik. Hiervoor verkregen zij een octrooi.

Over het algemeen zijn octrooien duur. Voordat u er de procedure voor opstart, moet u er goed over nadenken hoe de kostprijs zich verhoudt tot de verwachte voordelen. In deze webcast wordt uitgelegd welke kosten u mag verwachten naargelang de gebieden waar u uw uitvinding wil beschermen.