Véronique Dossogne
Filiep Vincent

Het thema Industrie 4.0 of Smart Manufacturing is stof voor heel wat discussie. Maar hoe staat het vandaag met de normalisatie? Wat mag men hier in de toekomst verwachten? Wilt u weten welke normen voor u relevant zijn? Sirris heeft de belangrijkste informatie over de normalisatie in Industrie 4.0 gebundeld en een lijst van veel gestelde vragen over het onderwerp opgesteld.

Véronique Dossogne
Filiep Vincent

Meer en meer robots en autonome voertuigen werken zij aan zij met operatoren. Maar hoe staat het met de normalisatie? Wat kunnen we in de toekomst nog verwachten binnen dit domein? Welke normen zijn voor u relevant?

Bruno Verlee

Begin augustus hebben het ISO en het ASTM samen een nieuwe operationele norm gepubliceerd. Deze norm geeft een gedetailleerde beschrijving van de vereisten voor de kwalificatie van de operatoren van fusion laser machines met metaalpoederbed en van 3D-printapparatuur specifiek voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaart. Dit document is van toepassing wanneer er een kwalificatietest van de operator contractueel of door de normen van dit vakgebied vereist is.

Véronique Dossogne

Voor maakbedrijven is het optimaliseren van de interne logistiek belangrijk om competitief te blijven. In een reeks blogs hebben we de verschillende uitdagingen en mogelijke oplossingen onder de loep genomen, met een bijzondere focus op de AGV’s. Als raamwerk voor de inbedrijfstelling van bestuurderloze gemotoriseerde transportwerktuigen, zet de nieuwe norm ISO 3691-4:2020 de eisen uit om de veiligheid van de operatoren te vrijwaren.

Bruno Verlee

Additive manufacturing doet geleidelijk aan zijn intrede in de industriële serieproductie, in het bijzonder in sectoren zoals de medische sector, de ruimtevaart, de vliegtuigbouw en recentelijk zelfs de automobiel. De snelle technologische ontwikkeling heeft de industrie gedwongen om haar eigen normen en specificaties voor productie en kwalificatie uit te werken.

Véronique Dossogne

Aangezien mondmaskers voor dagelijks gebruik een essentieel onderdeel van de exit-strategie zijn, is er dringend nood aan een officieel Belgisch referentiedocument.

Fabienne Windels
Olivier Gramaccia

Het IoT belangt alle industriële sectoren aan. Voor de ontwikkeling ervan dienen de bedrijven evenwel zelf of via partners een uitgebreid technologisch proces te beheersen waarbij in elke fase een aantal normen in acht moeten worden genomen. Sirris en Agoria kunnen hen daarbij begeleiden.

Xavier Trousse

Kwaliteitsbeheer is geen ijdel woord bij Sirris. Sedert meer dan 20 jaar is haar systeem de ISO 9001.

Thomas Vandenhaute
productontwerp volgens CE-markering

Aangescherpte nieuwe regelgeving stelt de verkoper, producent van producten aansprakelijk. Dit geldt voor u, als samenbouwer of als importeur. Een gedegen testplan in drie stappen kan u verzekeren dat de producten voldoen aan de CE-wetgeving en de geharmoniseerde normen, en het reduceert risico’s en gevolgkosten. Bovenal creëert dit ook een kans op duurzame innovatie die uw marktpositie versterkt.

Laurent Voets
Bruno Verlee

Na 25 jaar ontwikkeling, zijn de AM-technieken (Additive Manufacturing) de ondernemingen aan het veroveren. Hoe staat het vandaag met de normalisatie? Kunnen we ons al baseren op de gepubliceerde normen?