Normenantenne “Nanomaterialen”

Sirris heeft de intentie om de evolutie van reglementering en normalisatie in het snelgroeiend domein van nanomaterialen op te volgen en te centraliseren en de bedrijven te begeleiden bij de interpretatie van deze documenten in de industriële praktijktoepassing.

De nanowetenschappen en nanotechnologieën vormen een zeer belangrijke bron van innovatie in de diverse domeinen zoals o.a. energie, veiligheid en drinkwater, ...

De nanodeeltjes zijn steeds vaker terug te vinden als additieven (in composieten, bekledingen, brandstoffen, cosmetica, …). De toename van de consumptiegoederen, die afgewerkte nanodeeltjes bevatten, doet zorgen rijzen betreffende hun maatschappelijke impact en meer in het bijzonder op het vlak van gezondheid en milieu.

De vraag aangaande de typering, de controle en de evaluatie van de risico's die aan deze producten gekoppeld zijn is dus helemaal terecht.

Het gaat hier dus om een complexe problematiek zowel op het gebied van reglementering als op het vlak van de normen waarbij talrijke partijen interveniëren: ISO, CEN, OCDE, ECHA, nationale en Europese instanties, …

Het is in deze context van snelle gelijktijdige ontwikkeling van technologieën, producten, normen en reglementen dat een normenantenne opgestart werd, mede gefinancierd door het FOD Economie en het NBN.

Sirris en het CRIBC werken in partnership samen op dit project, met volgende doelstellingen:   

  • centraliseren en opvolgen van de evolutie van de reglementering en normalisatie in dit domein, gezien de snelle ontwikkeling
  • een centrale informatiebron met de verzameling van normen en reglementeringen op het gebied van nanomaterialen, zowel op het niveau van hun typering als op het vlak van gezondheid, milieu en veiligheid, ter beschikking te stellen van de ondernemingen en vooral de kmo's die wellicht niet beschikken over de middelen om te investeren in een permanente bewaking van de normen en reglementeringen.
  • hen te begeleiden in de interpretatie van deze documenten (zowel normatief als op het vlak van de reglementen) met het doel de implementatie ervan in de bedrijfspraktijk te vergemakkelijken.

Er is een formulier opgemaakt om beter de noden van de bedrijven te omsluiten in verband met deze normalisatie en reglementering. Dit formulier is te verkrijgen op eenvoudige vraag.

Bron