Guy Claus

Om betrouwbare meetresultaten af te leveren moeten labo's over een functioneel kwaliteitsmanagementsysteem beschikken en voldoen aan de nodige eisen volgens de internationale norm ISO/IEC 17025. Deze norm werd recent aangepast. Sirris, dat over verschillende testlabo's beschikt, doet het nodige om hieraan te voldoen.

Benjamin Vandeputte

Op 24 november organiseert Agoria’s expertisecentrum Regelgeving en Normalisatie een praktijkgerichte opleiding dat de deelnemers in staat stelt om op een systematische wijze risicoanalyses uit te voeren.

Bruno Verlee

De kwaliteit van de poeders die men gebruikt bij additive manufacturing is van essentieel belang voor het bekomen van degelijke componenten. Deze is dan ook onderwerp van gesprek in de vele comités voor de normalisatie.

Rik Vanhevel

In de maakindustrie en machinebouw heerst nogal wat onduidelijkheid over de conforme beveiliging van hybride werkcellen, waarin operator en robot samenwerken. Sirris organiseert daarom op 26 september in het kader van de Normenantenne Industrie 4.0 een seminarie rond de normtechnische beveiliging van een dergelijke werkcel.

Véronique Dossogne

Industrie 4.0 is geen statisch moment in de tijd. Een goede strategie bekijkt nu hoe de huidige normen kunnen worden gebruikt om de veranderingen die er vandaag toe doen te faciliteren – en de evolutie van de toekomst te steunen. Daarom lanceert de normenantenne Industrie 4.0 een maandelijkse nieuwsbrief.

Bart Teerlinck

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in regelgeving en normen? Op 31 mei organiseert Agoria 'Smart rules, smart application'. Het event bestaat uit zes tracks rond even veel verschillende actuele onderwerpen. Ook Sirris werkt hieraan mee en brengt een lezing rond de Europese Richtlijn voor Drukapparatuur (PED).

Véronique Dossogne
IIot, Industrieel Internet of Things, connectivity

Er gingen jaren van noeste arbeid aan vooraf. Tal van belangrijke spelers en leiders op het vlak van ICT-normering werkten eraan mee. In februari 2017 was het eindelijk zover: de release van het eerste connectivity framework voor het industriële internet. Dankzij de daaruit voortvloeiende transparantie kunnen system integrators en ontwikkelaars IIoT-protocollen en communicatiepatronen evalueren en de optimale technologie voor hun toepassing selecteren.

Thomas Vandenhaute

Van uitdagingen rond het milieu een opportuniteit maken, het kan! Maar hoe dit aanpakken? In een vierdelige reeks rond eco-compliance zoomen we in op de kansen die ontstaan door de steeds strenger wordende regelgeving, het groeiende aantal normen, het toenemend belang van labels en de steeds meer veeleisende klanten. In dit tweede deel geven we inzage in de Normvinder, een praktische handleiding en zoekstrategie.

Bart Teerlinck

Dat u als fabrikant, importeur of distributeur de Richtlijn voor Drukapparatuur (2014/68/EU) grondig en volledig moet kennen, spreekt voor zich. Deze ook toepassen - met de geharmoniseerde norm EN 13445 als leidraad - blijkt niet altijd evident in de praktijk. Daarom organiseert Sirris sinds enkele jaren opleidingen, die sinds kort ook beschikbaar zijn op maat van uw bedrijf. We verduidelijken kort de mogelijkheden via een case.

Bart Teerlinck
PED, drukapparatuur, normen

Verkoopt, produceert of importeert u producten met een inwendige overdruk van meer dan 0,5 bar? Wellicht moeten die producten binnen Europa voldoen aan de Europese Richtlijn voor Drukapparatuur. Wat de praktische gevolgen hiervan zijn voor uw bedrijf, kan Sirris u uitleggen tijdens een bedrijfsspecifieke opleiding.