Men werkt momenteel aan een nieuwe norm voor de evaluatie van de risico’s maar ook voor het opstellen van preventie- en beschermingsmaatregelen die betrekking hebben op de procedés van 3D-printing met metalen grondstoffen. Dit document bevat eveneens een gedeelte gewijd aan afvalbeheer. Het is gezamenlijk opgesteld door de technische comités ISO/TC 261 en ASTM F42 voor Additive Manufacturing.

Begin augustus hebben het ISO en het ASTM samen een nieuwe operationele norm gepubliceerd. Deze norm geeft een gedetailleerde beschrijving van de vereisten voor de kwalificatie van de operatoren van fusion laser machines met metaalpoederbed en van 3D-printapparatuur specifiek voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaart. Dit document is van toepassing wanneer er een kwalificatietest van de operator contractueel of door de normen van dit vakgebied vereist is.

Aangezien mondmaskers voor dagelijks gebruik een essentieel onderdeel van de exit-strategie zijn, is er dringend nood aan een officieel Belgisch referentiedocument.

De zesde editie van het jaarlijkse event rond regelgeving & normalisatie, georganiseerd door Agoria en met de medewerking van Sirris, vindt plaats op 10 oktober en heeft deze keer maar liefst 18 sessies over actuele, relevante topics op het programma staan.

Op 25 oktober organiseert Agoria’s expertisecentrum Regelgeving en Normalisatie voor de vijfde keer een infodag over regelgeving en normen. U kunt kiezen uit maar liefst 16 sessies!

Om betrouwbare meetresultaten af te leveren moeten labo's over een functioneel kwaliteitsmanagementsysteem beschikken en voldoen aan de nodige eisen volgens de internationale norm ISO/IEC 17025. Deze norm werd recent aangepast. Sirris, dat over verschillende testlabo's beschikt, doet het nodige om hieraan te voldoen.

Op 24 november organiseert Agoria’s expertisecentrum Regelgeving en Normalisatie een praktijkgerichte opleiding dat de deelnemers in staat stelt om op een systematische wijze risicoanalyses uit te voeren.

De kwaliteit van de poeders die men gebruikt bij additive manufacturing is van essentieel belang voor het bekomen van degelijke componenten. Deze is dan ook onderwerp van gesprek in de vele comités voor de normalisatie.

In de maakindustrie en machinebouw heerst nogal wat onduidelijkheid over de conforme beveiliging van hybride werkcellen, waarin operator en robot samenwerken. Sirris organiseert daarom op 26 september in het kader van de Normenantenne Industrie 4.0 een seminarie rond de normtechnische beveiliging van een dergelijke werkcel.

Industrie 4.0 is geen statisch moment in de tijd. Een goede strategie bekijkt nu hoe de huidige normen kunnen worden gebruikt om de veranderingen die er vandaag toe doen te faciliteren – en de evolutie van de toekomst te steunen. Daarom lanceert de normenantenne Industrie 4.0 een maandelijkse nieuwsbrief.