Niko vervangt klassiek hardingsprocedé door laserharden

Harden is een essentiële, maar omslachtige stap in het productieproces van precisieonderdelen voor schakelaars. Het klassieke procedé duurt lang en brengt nauwkeurigheidsrisico's met zich mee. Laserharden maakt komaf met beide problemen. Niko introduceert het in zijn productieproces.

Wereldspeler Niko uit Sint-Niklaas is Belgisch marktleider op het vlak van schakelaars en stopcontacten. Geharde precisiecomponenten worden meestal in drie fasen geproduceerd: voorbewerking in ongeharde toestand, harden en nabewerking in geharde toestand. Harden gebeurt in een externe harderij, waarvoor de stukken uit hun opspanning moeten worden gehaald. Omdat ze na het harden nog hun nabewerking moeten krijgen, worden ze opnieuw uitgelijnd en opgespannen. Kortom, het klassieke hardingsprocedé is niet alleen omslachtig op logistiek vlak, het geeft soms ook aanleiding tot nauwkeurigheidsproblemen.

Laserharden op bewerkingsmachine

Door op dezelfde machine van voor- en nabewerking een laserkop te monteren, kunnen de componenten worden gehard binnen hun oorspronkelijke opspanning.

Verder lezen? Het volledige verhaal van Niko is te vinden bij de referenties op onze website.

Dit succesverhaal vindt u samen met nog heel wat andere terug in het Sirris-jaarverslag van 2015.

Tags: