Nieuwe tarifering inzake octrooien

De DIE deelt mee dat de nieuwe tariefregeling inzake octrooien vanaf 1 januari 2016 in werking zal treden.  

Het koninklijk besluit van 9 november 2015 betreffende de taksen en toeslagen inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten voert een takshervorming door. Deze hervorming treedt in werking op 1 januari 2016 met als wijzigingen de afschaffing van een aantal taksen en de verhoging van een aantal andere. 

We merken voornamelijk een algemene verhoging van de jaarlijkse instandhoudingstaksen en bijkomende taksen voor octrooien. 

Deze nieuwe tariefregeling inzake octrooien zal vanaf 1 januari 2016 in werking treden maar geldt eveneens voor de octrooien en aanvullende beschermingscertificaten die voor deze datum van inwerkingtreding werden aangevraagd of verleend.

Zie ook

 

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.