Nieuwe staalsoort voor maritieme toepassingen

Soms wordt staal aanzien als een verouderd, traditioneel materiaal dat weinig of niet evolueert, in tegenstelling tot andere, nieuwere materialen, zoals kunststoffen en composieten. Niets is minder waar: grote staalconcerns zoals Arcelor-Mittal ontwikkelen steeds nieuwe, betere staalsoorten voor verschillende toepassingen. Het nieuwe constructiestaal AMLoCor is daar een voorbeeld van.

AMLoCor staat voor Arcelor Mittal Low Corrosion en is een nieuw constructiestaal dat kan toegepast worden in havens en maritieme toepassingen zoals voor damplanken, constructie van kaaimuren enz.

De aanzet voor de ontwikkeling van dit staal was het zoeken naar duurzame oplossingen voor constructies die in contact komen met zeewater. Dit uitgangspunt vormde een grote uitdaging voor de Luxemburgse staaltechnologen, gezien de zeer strenge voorwaarden inzake zeewater, bovenop de structurele eisen die gesteld worden aan een dergelijk materiaal.

Lees meer op Techniline.