Nieuwe regels voor de vertaling van Europese octrooien in België

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) brengt ons op de hoogte dat op 1 januari 2017 de nieuwe regels in werking zullen treden betreffende de validatie van Europese octrooien in België.

In bijlage vindt u een informatiebrief betreffende de toepassing van de bepalingen van de wet van 29 juni 2016 over diverse bepalingen inzake Economie en betreffende de validatie van Europese octrooien in België.