Nieuwe domeinnaamextensies

Vanaf 1 september 2014 kunnen merkhouders een domeinnaam registreren met de nieuwe extensies .brussels en .vlaanderen (bijv. www.merknaam.brussels, www.merknaam.vlaanderen...). Zij genieten daarbij voorrang van 1 september tot 1 oktober 2014. 

In een tweede fase, die loopt van 2 oktober tot 3 november 2014, wordt registratie mogelijk voor overheidsinstellingen, bedrijven en organisaties die in België zijn gevestigd. 

In fase 3, van 13 november tot 15 december 2014, kunnen alle houders van een Belgische elektronische identiteitskaart een aanvraag indienen. Domeinnamen worden toegekend volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ (first come, first served). 

In fase 4, van 16 december 2014 tot 15 januari 2015, kan iedereen om het even welke .vlaanderen- en .brussels-domeinnaam registreren en vanaf 20 januari 2015 wordt registratie vrij, zoals voor .be al het geval is. 

De Waalse regering had besloten om de extensie .wallonie niet te kopen, met name wegens de kosten, die worden geraamd tussen 500.000 en 800.000 dollar. 

http://www.dnsbelgium.be