Nieuw project ondersteunt industriële automatisering kmo's in de maakindustrie

Om processen efficiënter, kost-effectiever en ook innovatiever te maken, heeft de maakindustrie - kmo's in het bijzonder - nood aan de ontwikkeling van Industrial Internet, Industry 4.0 en Industrial Internet of Things. Deze vormen immers een van de pijlers van de digitale fabriek en zullen verregaande gevolgen hebben voor kostenreductie en kwaliteitsverbetering binnen uw productieomgeving. Om deze ontwikkeling te ondersteunen, startten Sirris en LSEC het project 3IF op. 

Industrial Internet of Things (IIoT) is zeker niet alleen relevant voor grote fabrikanten. Er zijn vele aspecten binnen de dagelijkse activiteiten binnen de typische Vlaamse kmo voor verbetering vatbaar met behulp van IIoT-toepassingen en die tastbare voordelen bieden met een snelle return on investment. 

Het 3IF-project wil processen in de maakindustrie efficiënter, kost-effectiever en innovatiever laten verlopen zodat ook nieuwe producten en diensten kunnen worden ontwikkeld door het inschakelen van technologie en het gebruiken van andere gegevens. Het doel daarbij is technologieën te gebruiken die gebaseerd zijn op standaarden zoals het internet, sensoren in te schakelen om gegevens op een andere manier te capteren en rapportering, controle en integratie vlotter op elkaar af te stemmen, door bijvoorbeeld mobiele toepassingen te gebruiken.

Sirris en LSEC - de Europese cluster voor ICT-veiligheid - willen met het 3IF-project kmo's en toeleveranciers van de maakindustrie steun bieden, door hen optimaal gebruik te laten maken van de mogelijkheden die IIoT biedt.

Bent u eindverantwoordelijke voor procesautomatisering, IT-manager, of security manager binnen de maakindustrie of industriële automatisering? Kom dan op 28 mei naar de kick-off en eerste (gesloten) bijeenkomst van de gebruikersgroep en de adviesraad, waarin het 3IF-project en de activiteiten die ontwikkeld zullen worden ter ondersteuning van de Vlaamse maakindustrie verder worden toegelicht.

Bij inschrijving ontvangt u automatisch een uitnodiging voor het aansluitende evenement rond 'Cyber Security in Industriële Omgevingen' (IAS2015- Industrial Automation Security). 

Het project wordt ondersteund door het IWT.