Nieuw project helpt metaalconstructie-bedrijven bij innovatie

De Vlaamse maakindustrie heeft een nieuwe stimulans nodig om het hoofd te bieden aan de hedendaagse trends en uitdagingen. Om dit doel na te streven willen Sirris en het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) een nieuw project starten, specifiek om metaalconstructiebedrijven te helpen obstakels te overkomen op hun weg naar innovatie.

Naast bedrijven die continu gaan voor vernieuwingen, bestaat er een grote groep van bedrijven die weinig of geen innovaties invoeren, vaak omdat men niet weet hoe eraan te beginnen. Sirris heeft in het verleden heel wat diverse projecten rond dienstverlening en innovatie uitgevoerd, waarin verschillende sectoren aan bod kwamen. Hieruit bleek dat vooral de kleine metaalconstructiebedrijven moeite hebben om de weg naar innovatie te vinden. 

Voor deze groep bedrijven is een complete transformatie op zeven vlakken, zoals het Made Different-programma voorziet, dan ook nog niet aan de orde. Deze groep heeft meer baat bij een grondige aanpak van de eerste sleuteltransformatie, namelijk 'World Class Production'.

Dit betekent echter niet dat deze categorie plots zal doorgroeien naar het hoogste niveau, maar dat men concrete stappen zet in de richting van een drastische vernieuwing van de maakprocessen, bijvoorbeeld door het invoeren van nieuwe productietechnologieën en processen. Door de productiemogelijkheden van de constructiebedrijven ingrijpend te verbeteren, kunnen zij namelijk competitiever worden en verder omhoog klimmen op de competentie- en innovatieladder. 

Gerichte aanpak van innovatie

Het nieuwe project 'Innovatie voor Metaalconstructiebedrijven' (InnovoM) wil bijspringen op vier domeinen: organisatie, productiemethoden, materialen en het product zelf. Deze vier domeinen staan niet los van elkaar, maar interageren met elkaar, zodat elk van hen overlapzones heeft. Elk van deze interacties kan door de ervaring en mogelijkheden van de onderzoekpartners ondersteund worden. Sirris en het BIL willen daarom een geïntegreerde aanpak voorstellen rond de interactiedomeinen. 

De belangrijkste uitdagingen zijn te vinden in:

  1. Bewerkbaarheid & assemblage: nieuwe materialen, een minimalisatie van kosten voor gereedschappen en technologieën, vervormbaarheid, evolutie naar minimaal materiaalgebruik en assemblage.
  2. Materiaalselectie: kostprijs/kwaliteit, sterkteberekening, hybride materiaalkeuze, corrosiewering en normering.
  3. Technologiekeuze: de integratie van technologieën, correcte technologiekeuze en nieuwe technologieën implementeren.
  4. Organisatie: het ontwikkelen van een visie op langere termijn, interactie met de klant en keuze van seriegrootte. 

Herkent u als KO of kmo in de maakindustrie bovenstaande uitdagingen en wilt u deze overkomen via innovatie? Doe dan een beroep op de kennis en ervaring van Sirris en het BIL! Via punctuele interventies of via kleine of grotere projecten, kunnen we samen deze uitdagingen aangaan en op korte termijn tot een oplossing komen.

Contactpersoon BIL: Bart Verstraeten, bart.verstraeten@bil-ibs.be

Tags: