Nieuw poedermetallurgisch staal voor koudwerk

Het is gekend dat poedermetallurgische stalen ('PM-stalen') betere eigenschappen bezitten dan de klassieke gewalste en gesmede staalsoorten. De Zweedse staalreus Uddeholm is reeds lang een belangrijke producent van dergelijke staalsoorten. Onlangs werd aan het lijstje van koudwerkstalen een nieuwe nuance toegevoegd: Vanadis 8.

Koudwerkstalen zijn - de naam zegt het zelf - staalsoorten bedoeld om metaalbewerkingen bij kamertemperatuur, zoals plooien en knippen, uit te voeren. Dit in tegenstelling tot de groep van de warmwerkstalen die meer geschikt is om bewerkingen bij hogere temperatuur, zoals smeden, walsen en extrusie, uit te voeren.

Aangezien temperatuur een grote invloed heeft op het gedrag van staal in het algemeen is de samenstelling van de staalsoorten uit deze twee groepen zeer verschillend. De staalproducent Uddeholm heeft, na jarenlang onderzoek en ontwikkeling en door een uitgebreide ervaring met klanten, een reeks speciale staalsoorten ontwikkeld, die uniek zijn qua samenstelling en dus niet gestandaardiseerd volgens het DIN-systeem.

PM-staalsoorten

Een belangrijk voordeel van PM-staal is de ‘isotropie’ van de eigenschappen: de sterkte en taaiheidseigenschappen in de drie onderling loodrechte richtingen zijn nagenoeg gelijk. Bij gesmede en gewalste stalen is de invloed van de warmvervorming steeds aanwezig, denk maar aan de bandstructuren die zichtbaar worden na etsen, als gevolg van het walsen of smeden. Deze banden zijn meestal ongewenst, omdat ze een variabele chemische samenstelling hebben en daardoor na harden ook een verschillende hardingsrespons en microhardheid bezitten. Ook de kerfslagwaarde blijkt sterk beïnvloed te zijn door deze bandstructuren.

Lees meer op Techniline.