NeSSIE gaat strijd aan tegen corrosie in offshore energie-installaties

Hoe kan een nieuwe sector voordeel halen uit de kennis en ervaring van klassieke sectoren? Dat is het startpunt voor een nieuw project, dat investeringskansen wil scheppen voor offshore hernieuwbare energie door de kosten gelinkt aan corrosie aan te pakken. 

Duurzame oplossingen voor corrosie zijn één van de grootste uitdagingen bij offshore installaties. Corrosie heeft immers een grote impact op de structurele integriteit en de onderhoudskosten en is bepalend voor de competitiviteit van offshore energie tegenover traditionele energiewinning. 

Opportuniteit uit kennistransfer

Het Europese project NeSSIE - wat staat voor North Sea Solutions for Innovation in Corrosion for Energy - moet strategische samenwerking in het Noordzeebekken stimuleren om zo nieuwe business op te starten in de maritieme industrie. Via de oprichting van publiek-private partnerschappen zullen drie demonstratieprojecten uitgewerkt worden die oplossingen voor corrosie presenteren voor de wind-, golf- en getijdenenergiesector. Het haalt hiervoor de mosterd bij de klassieke offshore sectoren zoals olie- en gaswinning. 

Het project start met een selectie van de meest veelbelovende corrosieoplossingen en nieuwe materialen en gaat hieruit aantrekkelijke businesscases ontwikkelen voor publiek-private consortia om die kennis toe te passen in offshore energie. Dit moet binnen een termijn van twee jaar leiden tot drie financierbare projecten in de Noordzee die demonstreren dat de kosten verder kunnen gereduceerd worden, om uiteindelijk tot een vergelijkbaar niveau te komen als in traditionele energiewinning. 

Dit project, met co-funding via het EMFF-programma van de EU, ging op 1 mei van start. Op 16 mei vond de kick-off plaats in het Spaanse Bilbao. Ook Sirris is in het consortium betrokken via het OWI-Lab. Wilt u over dit project op de hoogte gehouden worden? Neem contact met ons op!

Tags: