Nanotechnologie en de omschakeling van steden naar smart cities

De omschakeling van een stad naar een smart city kan enkel maar plaatsvinden door gebruik te maken van innoverende technologieën. Vooral de nanotechnologieën kunnen een rol spelen in domeinen als energie, gezondheid, mobiliteit, milieu, bouw en in het dagelijks leven.

De toenemende verstedelijking gaat gepaard met tal van uitdagingen, onder meer op het vlak van energie, water- en afvalbeheer en mobiliteit. Steden hebben geen andere keuze dan zich om te vormen tot smart cities door hun infrastructuur onafgebroken te laten evolueren om de levenskwaliteit te verbeteren. Een dergelijke omschakeling kan enkel maar plaatsvinden door gebruik te maken van innoverende technologieën.Om die doelstellingen te bereiken is er ongetwijfeld een grote rol weggelegd voor de nanowetenschappen en de nanotechnologieën, zoals uit de onderstaande paar voorbeelden blijkt.

Lees meer op Techniline.