NANORA, the NANO Regions Alliance, will be holding a free seminar on NANOBIO in Saarbrücken, Germany, on 22 April. The seminar will serve to develop knowledge and skills and to make new business contacts.

NANORA (Nano Regions Alliance) will organise a "Convoy” trade mission for nanotechnology companies to visit Tennessee on the 16th-22nd of May. Tennessee has now enjoyed more than five years of growth since the end of the recession in 2009. On this business trip you will visit leading manufacturing companies and make important B2B contacts. On top of that, the trip offers excellent opportunities for networking with participants from several European countries.

De eigenschappen van een voorwerp te verbeteren of nieuwe eigenschappen toe te voegen, kan heel makkelijk met natchemische coatings. Uitgaande van met elkaar reagerende vloeibare precursors is het mogelijk meerdere functies in één laag te verwezenlijken. De bekomen materialen zijn de zogenaamde organische-anorganische hybride composieten.

Al sinds enkele jaren begeeft nanotechnologie zich meer en meer in het domein van de verven. Deze evolutie creëert heel wat nieuwe mogelijkheden voor diverse sectoren.

In order to develop knowledge and skills and to make new business contacts, NANORA - Nano Regions Alliance - is organising a free seminar on nanocoatings on 15 January 2015 in Liège.

Een nieuwe markering op basis van microdeeltjes van zeldzame aardmetalen licht op onder NIR (near infrared) en is zichtbaar zonder dat hiervoor dure voorzieningen moeten worden ingezet.