Naar meer additive manufacturing in de industrie

Zopas werd een grootscheeps EFRO-project (5 jaar) opgestart rond additive manufacturing. Het wordt geleid door Sirris en verenigt 7 R&D-partners (CENAERO, CRIBC, CRM, UCL, ULB, ULiège en SIRRIS). Het wordt ondersteund door Agoria en de concurrentiepolen (Mécatech en Skywin).

De belangrijkste doelstellingen bestaan erin de technologische drempels weg te nemen die de overgang naar de industrie bemoeilijken. Hiertoe moet voldaan worden aan de noden van de ondernemingen: 

  • De kenmerken van de producten uit de additive manufacturing kennen om een plaats in te nemen ten opzichte van conventionele technieken
  • De kostprijs voor de integratie in een productieketen beheersen
  • Toegang tot demonstraties en informatie
  • Toegang tot opleidingen
  • Materialen valideren
  • Werken aan specifieke verbeteringen zoals gewichtsverminderingen, grote stukken, …
  • Toegevoegde waarde verkrijgen 

Het project bestaat uit een reeks subprojecten en uit verscheidene technische luiken. Sirris zorgt hoofdzakelijk voor de kennis van de AM-uitrusting, voor de ontwerpen en het 3D-design en levert expertise in bepaalde nabehandelingen en bepaalde karakteriseringen. 

Voor meer informatie over dit project kunt u de website over IAWATHA raadplegen (in Frans).

http://europe.wallonie.be/