Naar een nieuwe generatie machines en mechatronische systemen

Machines en mechatronische systemen energie-efficiënter én performanter maken, hoe doe je dat? Op 3 maart 2015 presenteren Sirris en Flanders Make de resultaten van het Ecomechatronics project, waarin zij een vijftigtal bedrijven ondersteunden bij het ontwikkelen van een nieuwe generatie producten.

Performantie blijft het uitgangspunt voor machines en mechatronische systemen, maar meer en meer worden eisen gesteld aan deze producten op het vlak van energieverbruik, materiaalverbruik, uitstoot, geluidsproductie en trillingen. Deze eisen worden gesteld door diverse regelgevingen en door de eindgebruikers van machines. Voor de productbouwers (machines, mechatronische systemen, mechatronische componenten) is dit een opportuniteit om in te zetten op een nieuwe generatie van performante, energie-efficiënte, gebruikersvriendelijke machines.

Maar hoe pak je dit slim aan? En wat is het verbeterpotentieel voor huidige machines?

Steeds meer nieuwe mechatronische technologieën zijn beschikbaar om systemen performanter, energie-efficiënter en gebruikersvriendelijker te maken. Energiezuinige elektrische motoren, technologie voor energieopslag (batterijen, supercondensatoren, …), geavanceerde industriële sturingen, geluidsarme machinecomponenten, … Het potentieel van deze technologieën kan pas ingeschat worden als de huidige prestaties van machines in kaart gebracht worden. En dan moet je meten. Machines worden immers niet altijd benut en belast zoals vooraf bij het ontwerp ingeschat.

Welke nieuwe technologieën kan je waar inzetten en vooral, hoe neem je die mee in het ontwerp?

Rekening houden met verschillende ontwerpdoelstellingen tegelijk op het vlak van bijvoorbeeld performantie, energieverbruik en geluid is een uitdaging in mechatronisch ontwerp. De juiste ontwerpmethodes toepassen kan dit proces vergemakkelijken. Niet alleen om zo tot betere producten te komen, het kan ook de ontwikkeltijd en –kost reduceren. Door modelgebaseerd ontwerp kan je prestaties van machines aan de hand van simulaties inschatten, zodat de – dure en tijdsintensieve - bouw van prototypes beperkt kan worden.

Ecomechatronics: naar een nieuwe generatie machines en mechatronische systemen

Sirris en Flanders Make (voorheen FMTC) hebben de voorbije vier jaar een vijftigtal kleine en middelgrote bedrijven ondersteund bij het aanpakken van deze uitdagingen in het Ecomechatronics-project. De resultaten worden in een afsluitend seminarie op 3 maart 2015 in Gent voorgesteld aan de brede doelgroep: van machinebouwers en fabrikanten van productie-installaties tot fabrikanten van mechatronische componenten.

Interesse? Meer info over dit seminarie en de mogelijkheid om in te schrijven vindt u op http://www.flandersmake.be.

Meer info over het Ecomechatronics-project en industriële voorbeeldcases vindt u op http://www.ecomechatronics.be/.