Multisensor-oplossingen om gereedschapsslijtage te voorspellen en controleren

Recent onderzoek toont aan dat het gebruik van meerdere sensoren de meest geschikte oplossing is om de hoeveelheid slijtage bij verspaning te meten. De combinatie van fysische parameters blijkt meer te zeggen dan een enkel signaal.

Bij verspaning is de hoeveelheid gereedschapsslijtage een van de belangrijkste parameters om het proces te controleren. Gereedschap dat te veel slijtage vertoont, leidt vaak tot inferieure kwaliteit en kan op een gegeven moment bezwijken. Om de hoeveelheid slijtage te meten zijn er tot op vandaag geen andere oplossingen dan een visuele controle. Sinds lang proberen academici en onderzoekers verbanden te zoeken tussen gegevens die tijdens het proces opgemeten kunnen worden en de hoeveelheid slijtage. Lang heeft men hiervoor getracht om op basis van een enkele indicator (bijv. een krachtmeting, vermogensmeting of akoestische meting) een voorspelling uit te voeren. Dit bleek in de praktijk echter niet nauwkeurig genoeg.

Correlaties in metingen

Recente onderzoeken tonen aan dat men naar een multisensor-oplossing moet gaan: het bij elkaar brengen van signalen uit verschillende sensoren. De combinatie van fysische parameters zegt meer dan een enkel signaal. In het Europees onderzoeksproject Cornet Dynatool trachten Sirris en KU Leuven verbanden te zoeken tussen de hoeveelheid slijtage enerzijds, en een krachtmeting en akoestisch signaal anderzijds. De metingen vertoonden correlaties met een klassieke gereedschapslevensduurcurve.

In het begin steeg de slijtage snel, waarna een stabiele zone opdook, om tegen het einde van de levensduur weer een grotere stijging waar te nemen. Krachten geven een ruwere indicatie over het slijtageverloop, akoestische emissie geeft meer inzicht over de finesses van het proces. Men kan zich inbeelden dat het toevoegen van meer data nog krachtigere controle- en predictiealgoritmes kunnen opleveren.

Sirris en KU Leuven hebben de intentie om hier in de toekomst op verder te werken. Interesse in deze thema’s? Neem contact met ons op! 

Tags: