Movilitas pakt uit met growth hacking als product

Naast de vier eerste Factories of the Future kent België nog heel wat andere bedrijven die een hoge vlucht nemen. Onder hen de Belgische afdeling van Movilitas, internationale speler op het vlak van tracabiliteit, logistiek beheer en manufacturing. Dit bedrijf wist niet alleen growth hacking met succes in te zetten, maar kon de techniek omzetten tot vermarktbaar product.

Voor de klanten van Movilitas draait alles om efficiënt produceren en die producten op een veilige manier bij de eindgebruiker brengen. De SAP-consultants, een 200-tal mensen verspreid over vier kantoren in Europa en in de Verenigde Staten, zijn specialisten in dat domein. De Belgische afdeling heeft zijn hoofdzetel in Perk, nabij Brussel. Van hieruit is het bedrijf internationaal doorgegroeid in de markt van SAP-toepassingen met een focus op tracabiliteit.

Heel wat bedrijfstakken krijgen te maken met namaak. En vaak worden in die industrieën ook wetten opgelegd om namaak te bestrijden. In heel wat belangrijke sectoren zoals de farmaceutische industrie, lucht- en ruimtevaart, de automotive en meer en meer ook in voeding wordt tracabiliteit door de wet opgelegd. Daarnaast wordt tracabiliteit geïmplementeerd om efficiëntieredenen: om de toeleveringsketen optimaler op te volgen en meer transparantie te krijgen in wat gebeurt.

Door die evoluties opende zich een brede markt voor de Belgische afdeling van Movilitas en kende deze de voorbije jaren een sterke groei. De onderneming ziet vandaag een grote nood op de markt aan mensen die niet alleen kennis hebben van de ERP-omgeving, maar ook de productievloer en logistieke keten begrijpen. Daar probeert het bedrijf de brug te maken: of het gaat om management, centraal, ERP of om medewerkers op de productievloer, Movilitas kent de dagelijkse job van deze mensen. 

Van tracability naar growth hacking

Om zijn groei nog te versnellen, zette de onderneming een partnership op met Sirris en Agoria. Dat leidde uiteindelijk tot een growth-hacking-project. Growth hacking is een alternatief voor traditionele marketing- en verkooptechnieken, voor (vaak jonge) bedrijven die de grootste resultaten willen bereiken met weinig middelen en mensen. In de plaats wordt gebruik gemaakt van creativiteit, analytisch denken en metrics. De traditionele marketingtechnieken worden aangewend en aangevuld met data modeling, uitgebreide A/B-testen en links met bestaande (sociale) platformen.

Samen met de partners werkte Movilitas een concept uit, waarbij het sociale media-netwerk van de eigen medewerkers gebruikt kon worden voor de marketingcommunicatie. Hierdoor werd een zeer groot bereik gerealiseerd. Het resultaat van een eerste campagne van slechts één dag was overweldigend, vergelijkbaar met dit van 50 à 100 campagnes via klassieke kanalen. Dit aan een fractie van het budget en de fysieke inspanning. Het project heeft bovendien een specifiek softwareplatform voor growth hacking opgeleverd.

Zo was Movilitas er niet alleen in geslaagd van growth hacking een verkoopbaar product te maken, het succes leverde het bedrijf bovendien de extra zichtbaarheid op.

Kanaal Z stelt de komende vier weken in het programma Z-Industry vier rolmodellen voor die met succes transformaties doormaken om verder te groeien. Onder hen Movilitas. Bekijk hier het filmpje: