Monitoring en controle bij additive manufacturing met metaal

Twee casestudy’s: waaraan is de porositeit van een onderdeel of de scheurvorming van een ander toe te schrijven? Onderzoek van de druppels in de Liquid Metal Jet Printing-techniek. Kartering van de absolute temperaturen in LBM. Controlesysteem met meerdere akoestische en optische sensoren. 

Geprinte metalen onderdelen bevatten soms poriën en gebreken welke aan de basis liggen van een accumulatie van belastingen die de structuur verzwakken en vervorming en scheurvorming veroorzaken. Omdat AM almaar meer wordt ingezet voor de productie van eindstukken, is het belangrijk dat men begrijpt hoe die gebreken tot stand komen en hoe ze kunnen worden verholpen. 

Waaraan is de porositeit van een onderdeel toe te schrijven?

De poreusheid van geprinte metalen onderdelen kan in bepaalde kritische stukken een probleem vormen. Ze moet dus onder controle worden gehouden, maar belangrijker is de oorsprong ervan te begrijpen. LPW, een fabrikant en distributeur van metaalpoeders voor additive manufacturing, draagt zijn steentje bij met een casestudy. 

De studie betreft het defect van een onderdeel in Inconel. 

De porositeit zou van het metaalpoeder of van het AM-procedé afkomstig kunnen zijn. LPW bestudeert de verschillende types van poreusheid, de manier om ze te identificeren en de mogelijke oplossingen. 

Lees meer op Techniline.