Mogelijkheden van onderhoudsrobots in procesindustrie

Wilt u de mogelijkheden van onderhoudsrobots in de procesindustrie ontdekken? Een nieuw interregionaal project biedt u deze mogelijkheid! Grijp nu uw kans en neem deel! Op 6 december organiseert Sirris samen met de andere projectpartners een infosessie.

Binnen het door Interreg Vlaanderen-Nederland gesubsidieerde, Smart Tooling-project voor maintenance in de procesindustrie ontwikkelt het Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (Ki<|MPi) samen met tien partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, waaronder Sirris, innovatieve roboticatoepassingen voor maintenance in de procesindustrie. Deze prototypes van robots en tools moeten het onderhoud in de procesindustrie veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter maken.

De ontwikkeling zal gebeuren in zes tot acht op te richten innovatieclusters via samenwerking met kennisinstellingen en twee grote spelers in de procesindustrie. De kennisinstellingen dragen de nodige kennis bij ter ondersteuning van de ontwikkeling van prototypes, asset owners (dit zijn eigenaars van de installaties in de procesindustrie) bieden een reële testomgeving.

Robots in maintenance

Op 6 december organiseren Sirris, Agoria, Ki<|MPi en Bemas samen met de andere projectpartners een algemene infosessie voor de Vlaamse bedrijven rond het project en de vier deelthema’s die aan bod zullen komen:

  • 'Cleaning voor besloten ruimtes en grote oppervlakken'

  • De plannen rond UAS (vliegende robots of drones)

  • 'Inspectierobotica voor besloten ruimtes en leidingen'

  • ‘Innovatieve robottoepassingen voor onderhoudswerkplaatsen’

Op dit laatste thema zal Sirris, samen met Bemas, uitgebreid ingaan, aangezien er in onderhoudswerkplaatsen door het vaak specifiek karakter van de werkzaamheden nog nauwelijks gebruik gemaakt wordt van roboticaoplossingen. De actuele technologische ontwikkelingen geven echter voldoende mogelijkheden om toepassingen te ontwikkelen waardoor werk nauwkeuriger en veiliger kan worden uitgevoerd. In de eerste plaats denken we hierbij aan collaboratieve robots (Cobots): robot-mens-interactie in werkplaatsen, maar eventueel ook digitale assistentie, zoals augmented reality, om het onderhoudspersoneel te ondersteunen bij hun taken in de werkplaats.  

Interesse? Inschrijven voor deze sessie kan via onze agenda.

 

Interreg Vlaanderen-Nederland 

Het Smart Tooling project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen - Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer info: www.grensregio.eu