Mogelijkheden van AM in de windindustrie in the picture

Het OWI-Lab en de afdeling rond additive manufacturing van Sirris zijn gevestigde waarden in hun sector en daar zijn we best trots op. Dat een combinatie van beide expertises niet alleen binnen Sirris als beloftevol wordt aanzien, blijkt uit een artikel over 3D-printen in Windpower Monthly, waarin ook Sirris aan het woord werd gelaten. 

Windpower Monthly, een van de bekendste vaktijdschriften rond windenergie, wijdde recent een uitvoerig artikel over 3D-printen in de windsector en interviewde hiervoor Stijn Lambrechts, expert in additive manufacturing bij Sirris. In het artikel komt additive manufacturing naar voren als een 'gamechanger' voor de windindustrie, iets waar ook Sirris zich in verdiept. 

3D-printen wordt geïntroduceerd als de manier om arbeidsintensieve productie- en assemblageprocessen te elimineren en tegelijk structurele zwaktes te vermijden. Het mag dus niet verwonderen dat de windindustrie de beste manieren onderzoekt om de technologie te gebruiken, om zo de energiekosten te reduceren. 

U kunt het volledige artikel (in het Engels) vinden op de website van Windpower Monthly.