Modernisering van het auteursrecht in Europa in het digitale tijdperk

In deze digitale tijden werkt de Europese Commissie aan een hervorming van het auteursrecht. Zo kan het recht onder meer worden verlicht als het gaat om wetenschappelijke of onderwijstoepassingen en worden textmining en datamining eenvoudiger gemaakt. 

De Europese Commissie wil de EU-regels over het auteursrecht moderniseren. Doel is de opkomst en de verspreiding van de Europese cultuur te bevorderen en de culturele diversiteit en de online beschikbare content te doen toenemen, terwijl tegelijk voor alle spelers duidelijkheid wordt gecreëerd inzake de regels. Er zullen ook innovatieve tools ter beschikking worden gesteld aan de onderwijs- en de wetenschapssector en aan instellingen voor cultureel erfgoed. 

We gaan kort in op de verbetering van de regels inzake auteursrecht in de domeinen onderzoek en onderwijs. 

Enerzijds stelt de Commissie een nieuwe uitzondering voor om onderwijsinstellingen in staat te stellen illustratiemateriaal voor onderwijsdoeleinden te gebruiken via digitale tools en in het kader van grensoverschrijdende online cursussen. 

Anderzijds wil de Commissie wetenschappers overal in de Europese Unie in staat stellen eenvoudiger gebruik te maken van textmining en datamining om grote gegevensvolumes te kunnen analyseren. Zo wordt innovatief onderzoek gestimuleerd. Vandaag is vrijwel de helft van de wetenschappelijke publicaties digitaal; het totaalvolume neemt wereldwijd met 8 % tot 9 % per jaar toe.

Bronnen 

 

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.