Voldoen aan de milieuwetgeving vormt de basis voor elk bedrijf in Vlaanderen. Door de snel evoluerende regelgeving is het echter niet eenvoudig om na te gaan in welke mate men, als kmo, in regel is met de uitgebreide waslijst aan voorschriften en verplichtingen. De eco-compliance experten van Agoria voerden bij de firma Lambrecht Trailers de Milieu Complaince Audit uit.

Beleidsmakers, bedrijven, ngo’s, … zowat de hele maatschappij is het eens over de nood de materiaalkringlopen te sluiten, in te zetten op levensduurverlenging, hergebruik, deelsystemen, enz. Op de Dag van de Circulaire Economie werd nog maar eens duidelijk dat de rol van de industrie in dit alles essentieel is. Interface gaat alvast de uitdaging aan.

Wordline, Europese marktleider op het gebied van betaal- en transactiediensten, maar ook vooraanstaand fabrikant van betaalterminals, heeft maatregelen getroffen om zijn milieu-impact terug te dringen door een herziening van zijn processen en producten. De onderneming werkte samen met Sirris en Agoria om zowel haar kosten als haar impact op het milieu terug te dringen en implementeerde hiertoe een proces van permanente verbetering, in lijn met het ambitieuze beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen van de Worldline Group (dat formeel is vastgelegd in het programma-Trust 2020).

Vaude, Duits fabrikant van stevig schoeisel, heeft zijn volledige zomercollectie herontworpen voor 2018 en verlaagt hiermee de voetafdruk van zijn producten. Dit onder meer dankzij het gebruik van duurzame(re) materialen en innovatieve technologieën, zoals naadloos bovenwerk.

Krimpende grondstofvoorraden, stijgende prijzen… de cijfers bewijzen het, de nood aan een circulaire economie groeit. Deze omslag brengt echter ook enkele interessante opportuniteiten met zich mee.

Sirris is actief in de ontwikkeling van nieuwe producten voor ondernemingen en start-ups.

Het is een open deur intrappen te stellen dat je geld verliest met afval. Even zo dat afvalpreventie belangrijk is. Door wijzigende regelgeving en toenemende druk op het milieu blijft dit een domein dat sterk in beweging is. Zo moeten binnenkort de kunststofstromen gescheiden ingezameld worden. Even bijbenen? Dat kan op 24 oktober!

Van uitdagingen rond het milieu een opportuniteit maken, het kan! Maar hoe dit aanpakken? In dit derde deel van onze vierdelige reeks rond eco-compliance verdiepen we ons in de regelgeving. De regelgeving identificeren die van toepassing is op uw product is iets dat u graag zo efficiënt mogelijk wil uitvoeren. Vaak is het overzicht bewaren echter een lastige taak en is het onduidelijk wat afkortingen zoals ROHS, ErP en EPBD betekenen. We helpen u een handje.

laserharden

Bedrijven die kiezen voor cleantech en eco-compliance verdienen hierbij de nodige ondersteuning en dit op meerdere vlakken. Impact van een dergelijke keuze is immers niet te onderschatten en zelfs essentieel voor de toekomst.