Aluminium is geen staal en vereist daarom zijn eigen aanpak. Aluminium scrap (schroot) bestaat in alle maten, vormen en soorten. Hoe kunt u deze best scheiden en laten verwerken, voor een minimale milieu-impact en maximale recyclage, en bereikt u de meest optimale valorisatie? We geven u enkele aanknopingspunten, waarmee u een waardevol gesprek kunt voeren met uw inzamelaar en schrootverwerker.

Vele producten hebben een erg korte levensduur. Ook kmo’s die 'wegwerp'-producten maken, kunnen inzetten op 'verduurzamen' en het sluiten van de kringlopen. Geen enkel bedrijf kan dat alleen. De bedrijfsleider kan hierbij de trekker zijn en de grenzen van zijn bedrijf openbreken. Zo krijgt u invloed op de buitenwereld, verkrijgt u inzichten vanuit de omgeving en versterkt u uw bedrijfsimago.

Er zijn heel wat afvalstromen in maakbedrijven. Onze interventies bij maakbedrijven brengen regelmatig potentieel voor verbetering aan het licht. In deze blog focussen we op de optimalisatie van de verwerking van spaan- en slijpafval. Deze afvalstroom optimaal valoriseren vereist de afweging tussen heel wat factoren. Een stappenplan kan u daarbij helpen.

Voldoen aan de milieuwetgeving vormt de basis voor elk bedrijf in Vlaanderen. Door de snel evoluerende regelgeving is het echter niet eenvoudig om na te gaan in welke mate men, als kmo, in regel is met de uitgebreide waslijst aan voorschriften en verplichtingen. De eco-compliance experten van Agoria voerden bij de firma Lambrecht Trailers de Milieu Complaince Audit uit.

Beleidsmakers, bedrijven, ngo’s, … zowat de hele maatschappij is het eens over de nood de materiaalkringlopen te sluiten, in te zetten op levensduurverlenging, hergebruik, deelsystemen, enz. Op de Dag van de Circulaire Economie werd nog maar eens duidelijk dat de rol van de industrie in dit alles essentieel is. Interface gaat alvast de uitdaging aan.

Wordline, Europese marktleider op het gebied van betaal- en transactiediensten, maar ook vooraanstaand fabrikant van betaalterminals, heeft maatregelen getroffen om zijn milieu-impact terug te dringen door een herziening van zijn processen en producten. De onderneming werkte samen met Sirris en Agoria om zowel haar kosten als haar impact op het milieu terug te dringen en implementeerde hiertoe een proces van permanente verbetering, in lijn met het ambitieuze beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen van de Worldline Group (dat formeel is vastgelegd in het programma-Trust 2020).

Vaude, Duits fabrikant van stevig schoeisel, heeft zijn volledige zomercollectie herontworpen voor 2018 en verlaagt hiermee de voetafdruk van zijn producten. Dit onder meer dankzij het gebruik van duurzame(re) materialen en innovatieve technologieën, zoals naadloos bovenwerk.

Krimpende grondstofvoorraden, stijgende prijzen… de cijfers bewijzen het, de nood aan een circulaire economie groeit. Deze omslag brengt echter ook enkele interessante opportuniteiten met zich mee.

Sirris is actief in de ontwikkeling van nieuwe producten voor ondernemingen en start-ups.

Het is een open deur intrappen te stellen dat je geld verliest met afval. Even zo dat afvalpreventie belangrijk is. Door wijzigende regelgeving en toenemende druk op het milieu blijft dit een domein dat sterk in beweging is. Zo moeten binnenkort de kunststofstromen gescheiden ingezameld worden. Even bijbenen? Dat kan op 24 oktober!