Meten via op bewerkingsmachine ingebouwde sensoren

Binnen het Europese onderzoeksproject Dynatool rond onder meer de integratie van monitoring bij de bewerking van complexe vormen focust Sirris zich samen met KU Leuven op het inbouwen van akoestische sensoren en krachtsensoren in de opspanning van werkstukken. We kwamen tot enkele interessante bevindingen.

Begin 2015 startten Sirris en de afdeling PMA van KU leuven een onderzoeksproject genaamd Dynatool. Dit is een Europees samenwerkingsverband met universiteiten en hogescholen uit Duitsland en Oostenrijk rond het integreren van monitoringtechnieken en simulatiemethodes om het frezen van complexe vormen beter te beheersen.

In het project werken verschillende onderzoeksgroepen samen in verband met het inbouwen van sensoren op de machine (in de spindel, in gereedschappen, in de opspanning) en het verwerken van deze metingen. De resultaten zeggen iets over de staat van het gereedschap en zo kunnen trillingen vermeden worden, gereedschapsslijtage (en breuk) tijdig gedetecteerd en een goed werkingsgebied gevonden. De metingen die hieruit volgen kunnen interessante informatie geven om bij nieuwe producten betere simulaties uit te voeren, waardoor een wisselwerking ontstaat.

Schematisch overzicht van de onderzoeksthema’s binnen Dynatool

Inbouwen van sensoren

Sirris en KU Leuven hebben zich voornamelijk gefocust op het inbouwen van akoestische en krachtsensoren in de opspanning van het werkstuk. Uit de metingen die hieruit volgden bleek de positionering van belang. Voor de akoestische sensoren geven bepaalde frequentiegebieden informatie die betrekking hebben op het effectieve freesproces.

Links: het opmeten van akoestische emissiesignalen tijdens het bewerken; rechts: het visualiseren van gereedschapsbreuk door in te zoomen op de juiste frequenties

Uit de studies bleken multi-sensoroplossingen (d.i. combinatie van meerdere type metingen) nodig te zijn om betere inzichten te krijgen in de gereedschapstoestand. Door slimme algoritmes werden verbanden gelegd tussen de metingen en de hoeveelheid gereedschapsslijtage.

De buitenlandse partners focusten zich op het aanbrengen van sensoren in andere componenten. Binnen het project is het mogelijk om de verschillende oplossingen samen te brengen en is er toegang vanuit België voor de in het buitenland ontwikkelde kennis.

Dit project loopt nog tot eind maart, met de steun van VLAIO.

Interesse? Neem contact met ons op!