Meerwaarde creëren, meer waarde genereren

Succesvol innoveren is cruciaal, maar niet altijd evident. De sleutel? Een andere aanpak! Kmo's uit de maakindustrie die nieuwe producten of diensten beter willen laten aansluiten bij de noden van de klant en deze nieuwe producten of diensten ook beter willen laten renderen, kunnen deelnemen aan het project 'Valerie - Customer Value to Business Value', waarin ook Sirris betrokken is.

Succesvol innoveren is essentieel om de concurrentiekracht van maakbedrijven te vrijwaren. Zo'n 80 procent van de innovaties mislukt echter en voorspellen hoe winstgevend innovatieve concepten zullen zijn is lang niet altijd mogelijk. De reden hiervoor is vaak terug te brengen tot een verkeerde aanpak. Daarom sloegen Antwerp Management School, Vlerick Business School,  Sirris en Centexbel al in 2015 de handen in elkaar om de manier van innovatie aanpakken grondig te veranderen.

Waarde voor klant en bedrijf

Het proces om tot innovatie te komen is van groot belang en tegelijk een weinig gestructureerd proces, gaven betrokken bedrijven aan. Hoe ze noden bij klanten detecteren en deze vertalen naar nieuwe of verbeterde producten of diensten waarvoor voldoende klanten willen betalen, is van kritisch belang voor succes, maar in de praktijk vaak een zaak van 'trial & error', wat kan leiden tot prijsherzieningen net voor of na productlancering, met alle gevolgen van dien voor de winstgevendheid.

Klassiek start men bij het product en de kosten die de ontwikkeling met zich meebrengt, om dan pas te komen bij de waarde voor de klant. Deze volgorde willen de projectpartners omdraaien, door op een proactieve manier vanuit productontwikkeling te vertrekken van de noden van de klant en de waarde die deze hecht aan innovaties, om zo te eindigen bij een product ('value based pricing').

Het doel van het project 'Valerie - Customer value to Business value’ is bedrijven helpen bij de ontwikkeling van succesvolle nieuwe of verbeterde producten en diensten op basis van klanteninzichten, die waarde leveren voor de klant en succes genereren voor het bedrijf. De methodologie moet de efficiëntie en effectiviteit van het productontwikkelingsproces verhogen, om zo te komen tot een betere waardevalorisatie en uiteindelijk tot meer en betere innovaties die aan een hogere prijs kunnen worden verkocht.

Scan als start van verbetertraject

Het eerste deel van het project draait om het detecteren en bepalen van waarde en om inzicht te krijgen in wat waarde voor de stakeholder inhoudt (custom value). Antwerp Management School en Vlerick Business School ontwikkelden hiervoor tools, waaronder een scan die de aanzet geeft voor verbetertrajecten rond nieuwe of bestaande producten bij deelnemende bedrijven. Deelnemende bedrijven kunnen rekenen op individuele begeleiding. De lessen die uit de trajecten worden getrokken worden gedeeld in de gebruikersgroepen. Ondertussen werden al een aantal trajecten opstart, waaronder bij Van Hoecke NV, vorig jaar nog winnaar van een Factory of the Future Award, rond op maat geproduceerde ladesystemen.

Om meer informatie over het project te geven worden nu een aantal workshops georganiseerd: geïnteresseerde bedrijven krijgen er meer uitleg rond 'value innovation' en 'value capture innovation'. Daarnaast wordt ook een quickscan gemaakt van de bedrijven die aan de workshops deelnemen, waarbij men al een indicatie krijgt waar men op vandaag staat top vlak van 'value innovation' en 'value capture'.

Op 1 maart wordt een inleidende workshop (13:30-16:00) georganiseerd bij Sirris Kortrijk om toelichting te geven bij het Valerie-project. Meer info hierover volgt heel binnenkort!
Meer info over het project Valerie, met een getuigenis van een van de deelnemende bedrijven, vindt u hier. U kan zich reeds inschrijven bij Rik Vanhevel, Rik.Vanhevel@sirris.be, tel. +32 479 98 06 54.

Tags: