Corrosie is een vaak onderschatte en dure bedreiging in elke vorm van industrie waar water en staal met elkaar in aanraking komen: volgens een rapport van DNV-GL bedragen de totale kosten van corrosie voor de Europese regio alleen naar schatting meer dan 500 miljard euro. Er bestaat echter geen algemeen aanvaarde aanpak die de industriële sector moet volgen om het corrosierisico te beoordelen en het resultaat ervan te gebruiken met het oog op een slim corrosiebeheer.

Nieuwe trends zoals circulair bouwen of ecologisch bouwen hebben ervoor gezorgd dat nieuwe materialen hun weg vinden in de bouwsector. De inzet van hernieuwbare grondstoffen en biogebaseerde bouwmaterialen sluiten hier nauw bij aan. Een stand van zaken met enkele voorbeelden van materialen en initiatieven.

Sirris heeft een techniek ontwikkeld voor het vormgeven van thermoplastische composietmaterialen in een droogoven, die een energiewinst van om en bij de 60% oplevert.

In de technologische industrie worden voor vele processen industriële messen gebruikt. De levensduur van deze messen is sterk afhankelijk van de toepassing en het materiaal dat ermee gesneden wordt en sommige additieven zijn hiervoor nefast. Het project QualiKnife wil een oplossing bieden.

Het Interreg-project 'Praktijklab Corrosie & Isolatie' tussen Vlaanderen en Nederland richt zich op het combineren van bestaande én nieuw te ontwikkelen infrastructuur inzake corrosiemanagement, en dit bij drie gerenommeerde kennis- en onderwijsinstellingen in de grensregio. De infrastructuur is gericht op industrieel onderzoek rond het thema corrosie. Door het bundelen van krachten en complementaire onderzoeksfaciliteiten ontstaat een compleet en efficiënt ingericht Corrosielab.

Midden in de huidige coronapandemie is de preventie van infecties meer dan ooit actueel. Het Europese AMiCI ePlatform-netwerk, waarin ook Sirris betrokken is, heeft tot doel de kennisopbouw van nieuwe antimicrobiële oppervlakken te versnellen als hulpmiddel in de strijd tegen resistente bacteriën die een steeds sterkere vijand worden in ziekenhuizen. Om de opgedane kennis in de markt te introduceren, komt op dit project nu een vervolg met een ePlatform voor een testbed-tool doorheen de EU, voor antimicrobiële coatingoplossingen in de gezondheidszorg die op de markt komen.

Ook in tijden van corona staan al onze medewerkers tot uw dienst, zowel van thuis uit als ter plaatse in onze verschillende sites. Dat wil zeggen dat onze labo's actief zijn en wij blijven testen voor u!