Mastercourse: Data Innovation - De kunst van het formuleren van een data science-taak

Data science kan bijzonder waardevol zijn voor de innovatie in verschillende domeinen, ook voor kmo's. De mastercourse van EluciDATA biedt een pragmatische en industriegerichte inleiding tot datagedreven innovatie. De volgende sessie (tweede editie) met als onderwerp de kunst van het formuleren van een data science-taak, zal op 28 september plaatsvinden in Diepenbeek.

Vandaag de dag gaat de aandacht hoofdzakelijk uit naar voorbeelden van de belangrijkste internetbedrijven (zoals Google, Amazon, Facebook); echter, data science kan ook bijzonder waardevol zijn voor de innovatie binnen andere onderzoeks- en industriedomeinen, én binnen kmo's. Data science maakt het mogelijk nieuwe inzichten af te leiden uit experimentele data, producten en klanten te profileren, productieprocessen te optimaliseren of uitval van machines te voorspellen.

In dit opzicht biedt de mastercourse van EluciDATA een pragmatische en industriegerichte inleiding tot datagedreven innovatie. Deze mastercourse bestaat uit verschillende sessies, om tegemoet te komen aan de diverse behoeften en gezichtspunten van mensen met verschillende achtergronden.

Sessie: ‘De kunst van het formuleren van een data science-taak’

Deze sessie strekt tot doel een overzicht van data science te verstrekken en van de opportuniteiten die deze wetenschap biedt voor innovatie vanuit een industrieel oogpunt. Door middel van actuele voorbeelden van lopende data-innovatieprojecten in uiteenlopende domeinen, zal het iteratieve en creatieve traject, van zakelijk inzicht tot dataverkenning, onder de loep worden genomen. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan het soort van uitdagingen dat kan worden aangegaan, alsook aan de data en vaardigheden waarover men moet beschikken om die uitdagingen tot een goed einde te brengen. Verder wordt ook stilgestaan bij de misvatting dat standaardoplossingen voor data-analyse off the shelf beschikbaar zijn.

Doelpubliek

De mastercourse staat open voor bedrijven die belang stellen in data innovation als een opportuniteit voor het bedrijf en zijn activiteiten. Voor deze sessie zijn een aantal analytische basisvaardigheden vereist (bv. gevorderde kennis van algebra en interpretatie van statistieken).

Verdere informatie over deze sessie en de inschrijvingslink vindt u terug in onze agenda.