Masterclass - Implementing Quick Response in Office Operations For Manufacturing Organizations

Tijdens de masterclass op 10 oktober legt Rajan Suri,‘s werelds meest visionaire denker over doorlooptijdverkorting, uit hoe u uw doorlooptijden kan reduceren, zodat de klantentevredenheid stijgt, de kost daalt en de kwaliteit verbetert (voertaal = Engels).

Iedereen kent het gezegde 'Time is money'. Toch onderschatten vandaag nog heel wat bedrijven de (financiële) impact van tijd op hun werking. Tijd vertegenwoordigt veel meer geld dan de meeste managers zich realiseren. Lange doorlooptijden resulteren in een groeiende spiraal van onproductieve activiteiten die niet alleen de klant doen wachten, maar ook de kosten verhogen en de kwaliteit verslechteren. Door de doorlooptijd aanzienlijk te verkorten, daalt de kost, stijgt de kwaliteit, wordt de klant sneller bediend en kan je marktaandeel winnen.

Impact van kantoorprocessen

De kantooractiviteiten vertegenwoordigen vaak een significant deel van de kost en hebben een belangrijke impact op de competitiviteit van een onderneming. Vaak gaat de helft van de doorlooptijd op aan kantoorprocessen. Daarom heeft Sirris Rajan Suri uitgenodigd om opnieuw een masterclass te geven over het implementeren van 'Quick Response in Office Operations'.    

Bedrijfsbrede QRM-strategie

Quick response manufacturing (QRM) is een bedrijfsbrede strategie om de doorlooptijden te reduceren. Dankzij QRM zijn bedrijven er in geslaagd om hun doorlooptijd met 80 procent  te verkorten en hun kosten met 20 procent te doen dalen. QRM is niet alleen van toepassing op de werkvloer, maar is doorheen het ganse bedrijf van toepassing. Deze masterclass zal focussen op QRM-technieken in processen zoals orderingave, kostcalculatie, engineering, productontwikkeling en supply management. QRM werd in het bijzonder ontwikkeld voor omgevingen met veel varianten en kleine series - situaties waar klassieke lean technieken (zoals takt) niet kunnen worden toegepast.

Praktijkgerichte masterclass

De masterclass start met een algemene introductie rond QRM die toelaat dat ook deelnemers zonder voorkennis omtrent QRM probleemloos kunnen inpikken op dit seminarie. De masterclass is zeer praktijkgericht: aan de hand van discussies en voorbeelden worden de verschillende aspecten van QRM besproken en verduidelijkt. Er wordt voldoende aandacht besteed aan de praktische zaken, mogelijke struikelblokken, vereisten voor succesvolle implementatie, enz. De opzet is dat de deelnemers naar huis gaan met voldoende bagage om zelf een QRM-traject in hun kantooromgeving op te starten.  

Topics van de masterclass

De kracht van tijd

Identificeren van verspillingen ten gevolge van lange doorlooptijden. Inzicht in de doorlooptijdspiraal. Hoe doorlooptijdverkorting leidt tot lagere kosten, hogere kwaliteit en een groter marktaandeel.

Herdenken van de organisatorische structuur

De wortels van de doorlooptijdspiraal. Hoe de organisatie te herstructureren om de doorlooptijd doorheen de hele organisatie te minimaliseren. In het bijzonder zal er worden ingegaan op het implementeren van Q-ROC’s (Quick Response Office Cells).

Identificeren van opportuniteitsgebieden in uw bedrijf

Het belang van 'Focused Target Market Segment' (FTMS) om doorlooptijdreductie te realiseren. Hoe u een FTMS identificeert in uw bedrijf.

Exploiteren van 'System Dynamics Principles'

Het begrijpen van 'system dynamics'-interacties en hun effect op batching en bezettingsgraad. Hoe traditionele capaciteitsplanning te herdenken voor een betere resource-allocatie.

Bedrijfsbrede toepassing

Om tot een lange-termijnsucces te komen, moeten QRM-principes niet alleen worden toegepast in het kantoor, maar doorheen de ganse organisatie. Leer hoe je QRM kan uitbreiden tot in de supply chain via o.a. Time-Based Dual Sourcing. Hoe je een mindset voor Quick Response creëert.

Implementeren van Quick Response Office Cells (Q-ROCs) in uw bedrijf

Leer hoe QRM-tools zoals 'tagging' kunnen helpen om uw FTMS te identificeren en de juist Q-ROC’s te bepalen. Een roadmap voor succesvolle implementatie.

'Hands-on Learning Experience op basis van een case studie van een bedrijf'

Tijdens deze masterclass zult u in team werken in verschillende hands-on workshops. In het bijzonder zal u in een casestudie met behulp van de QRM-principes werken aan het reorganiseren van het offreer- en bestelproces van een productiebedrijf.

'Industry case studies'

De masterclass zal eveneens verschillende praktische voorbeelden bespreken van bedrijven die hun doorlooptijden in het kantoorgebeuren met 70-80 procent hebben gereduceerd en de impact hiervan op hun performantie en competitiviteit illustreren.

De masterclass vindt plaats op 10 oktober in onze site in Zwijnaarde. Meer info vindt u in onze agenda.

Tags: