Masterclass AM fel gesmaakt door industrie

De masterclass 'Additive manufacturing' kon perfect de verwachtingen inlossen. Het opzettelijk beperkte aantal deelnemers liet meer betrokkenheid en interactie toe dan bij conferenties het geval is. De vier experts ter zake belichtten de verschillende kanten, toepassingen en mogelijkheden van AM en dit op hoog niveau.

De aanwezigen - het initieel beoogde aantal van 35 werd ruim overschreden door de grote vraag vanuit de industrie - hadden ogen en oren te kort tijdens de vier uur durende reeks complementaire lezingen. 

Terry Wohlers (VS), de bekendste consultant in het domein van additive manufacturing, besprak de evolutie van de technieken aan de hand van foto’s en cijfermateriaal. Hij besteedde bijzondere aandacht aan de enorme investeringen die in de Aziatische landen zijn gedaan of gepland. 

Olaf Diegel (Auckland, Nieuw-Zeeland) zorgde voor een originele noot met innovatieve toepassingen van additieve technieken in domeinen waar creativiteit doorslaggevend is. De oplossingen die AM-technieken bieden, leken wel oneindig te zijn. 

De lunch bood de gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken. De deelnemers kwamen uit heel diverse industrietakken (vliegtuigbouw, automotive, energie, biomedical …). Tijdens de pauze werd in kleine groepjes gediscussieerd rond demonstratiestukken en gitaren die Olaf Diegel had ontworpen en vervaardigd door middel van lasersintering van polyamide. 

De uiteenzetting van Claudio Dalle Donne (EADS Innovation Works, Duitsland) sloot veel meer aan bij technici uit de vliegtuigbouw en de automotive, met concrete en wetenschappelijke ontwikkelingen op het vlak van materialen, mechanische eigenschappen, kwaliteitscontrole en certificatie. De betrokken technologieën zijn dezelfde als die waarmee het T-ADD-departement van Sirris werkt: Electron Beam Melting en Laser Beam Melting. 

De dag werd afgesloten met een presentatie van Bill Cass over intellectuele eigendom en octrooien. Dit wordt steeds meer een netelig onderwerp gezien de voortdurende ontwikkelingen in het domein van AM en kleine 3D-printers die nu binnen het bereik van het grote publiek komen.

De tevredenheidsenquête onder de deelnemers kon rekenen op een bijzonder hoge respons en liet over het algemeen heel hoge scores zien. 

Vlnr : Olaf Diegel, Bill Cass, Claudio Dalle Donne, Terry Wohlers, Thierry Dormal

Deze masterclass werd georganiseerd in het kader van het AO-project "Netshape van metalen producten als sleuteltechnologie voor massacustomisatie", met de steun van :

http://agentschapondernemen.be

http://www.nieuwindustrieelbeleid.be