Manufacturing Day schot in de industriële roos

Zo'n 150 geïnteresseerden uit de industrie zakten af naar de derde editie van Manufacturing Day. Op dit evenement rond vernieuwende productietechnieken stonden Smart Production, Precision Manufacturing en Additive Manufacturing in de kijker. Deze keer was er bovendien een randprogramma voorzien met technologiemarkt, waarop de laatste technologische innovaties te zien waren. De interesse van de bedrijven toonde alvast dat men ook in de Belgische industrie nauwlettend opvolgt in welke richting men best evolueert.

Tendensen

Al heerst er in de industrie nog altijd enige behoudsgezindheid, langzaamaan zijn er ook tekenen van verandering te merken. De aanwezige bedrijven hebben blijkbaar goed begrepen dat transformatie nodig is, zoals ook het Made Different-programma al aangeeft. Dit om op een duurzame manier lokaal te kunnen blijven produceren en zo voor werkgelegenheid te zorgen. Enkele trends die aanwezigen en sprekers aangaven:

Er is een duidelijke doorbraak aan de gang van additive manufacturing-technieken voor toepassingen in de tandheelkunde. Dit voornamelijk omwille van de kostenefficiëntie die deze technologieën met zich brengen.

De grote pijlers in de maakindustrie van de toekomst zijn ongetwijfeld flexibiliteit in de productieomgeving, snelheid, onder meer in de verwerking van gegevens binnen de productieomgeving, en een steeds hogere precisie.

Metingen zullen steeds meer geïntegreerd worden in productie en een gecoördineerd deel vormen van het hele fabricageproces.

Tijdens de afsluitende keynotesessie tenslotte gaf Marc Lammers, coach van het Belgische mannenhockeyteam Red Lions, aan hoe betrokkenheid binnen een team een van de belangrijkste factoren is om tot succes te komen en dat elke persoon volgens zijn talenten moet ingezet worden. Geen speler (of werknemer) is even goed; ieder volgens zijn kunnen en kwaliteiten benaderen brengt je dus verder dan iedereen gelijk te benaderen.

De algemene reacties na het evenement waren positief tot zeer positief, zowel over de inhoud en kwaliteit van de lezingen, als van de contacten die tijdens het netwerken konden worden gelegd.

Klik hier voor een aantal impressies.