Steeds meer bedrijven starten proactieve of predictieve maintenanceprojecten op en zoeken naar manieren om hun operaties te optimaliseren door een betere benutting van de grote hoeveelheid gegevens die ze verzamelen. Bij hun analyses focussen die bedrijven echter hoofdzakelijk op het niveau van elke machine afzonderlijk, waardoor een enorm potentieel voor machineparkanalyse onbenut blijft.

Bij de analyse van sensordata krijgt men veelal te maken met problemen op het vlak van de kwaliteit van de gegevens. Hier tonen we hoe die problemen kunnen worden aangepakt en hoe we enkele eerste inzichten afleiden uit opgeschoonde data via verkenningstechnieken als clustering.

Het EU-Japan Centre organiseert van 26 tot 30 juni weer een intensieve vijfdaagse cursus voor Europese kaderleden met kennis van World Class Manufacturing en technische achtergrond. Het programma bestaat uit verschillende lezingen en een bezoek aan een aantal Japanse topbedrijven.

De tweejaarlijkse beurs MTMS-Machineering, die van 22 tot 24 maart plaatsvindt in Brussels Expo, wil bezoekers een aanbod van leveranciers en partners presenteren die hun schouders willen zetten onder de transformatie(s) die productie, assemblage en toelevering ondergaan in aanloop naar 2020.

Dat drones ook in bedrijven heel nuttig kunnen zijn, bewijzen tankopslagbedrijf Vopak en expert in 3D-scannen Think 3D. Deze ondernemingen zetten drones in voor industriële toepassingen als de inspectie van grote gastanks en het scannen van industriële installaties. Ook voor andere sectoren bieden drones een groot toepassingspotentieel.

Het EU-Japan Centre organiseert van 12 september tot 16 september opnieuw een intensieve vijfdaagse cursus voor Europese kaderleden met kennis van World Class Manufacturing. Het programma bestaat uit verschillende lezingen en een bezoek aan een aantal Japanse topbedrijven.

Additive manufacturing is ondertussen in steeds meer sectoren ingeburgerd. Ook voor de onderhoudswereld kunnen de technieken een meerwaarde betekenen. De technologie staat niet stil en schept dagelijks nieuwe mogelijkheden.

Het EU-Japan Centre organiseert van 27 juni tot 1 juli opnieuw een intensieve vijfdaagse cursus voor Europese kaderleden met kennis van World Class Manufacturing. Het programma bestaat uit verschillende lezingen en een bezoek aan een aantal Japanse topbedrijven.