Machining 4.0 - de digitale revolutie in verspaning

Al enkele jaren wordt er gesproken over Industry 4.0. Tot vandaag bleef dit vaak onderwerp van voorzichtige academische onderzoeken en visionaire ideeën. Op de EMO-vakbeurs in Hannover bleek duidelijk dat het tijdperk van Industry 4.0 nu definitief aangebroken is. Een overzicht.

Industry 4.0 werd voor het eerst als ‘merknaam’ gelanceerd door een Duitse strategische studie in 2011. Het slaat op de trends van alsmaar meer digitalisering en automatisering, en het samenkomen van de cyber- en fysische wereld. Machines hebben alsmaar meer sensoren en genereren op die manier data. In het verleden was dit een gesloten systeem. Een alarm werd weergeven als bijvoorbeeld een bepaald vermogen werd overschreden of het peil van het koelmiddel te laag werd. En in het beste geval was er een controleloop in de machine om bepaalde zaken bij te sturen.

De huidige generatie machines vormt geen stand-alone systeem meer. Het industriële internet of things-concept heeft zich ook genesteld in de verspaningsindustrie. Machines zijn gekoppeld en alle gegevens in een machine worden naar buiten toe beschikbaar gemaakt. Dit laat een enorme massa aan bruikbare data toe. Data die niet enkel iets zeggen over de conditie van de machine zelf, maar eveneens over de processen. Dit biedt een aantal uitdagingen, waar machine-, maar ook softwarefabrikanten nu in sneltempo met oplossingen komen.

Lees meer op Techniline.