LPW Corporate verlaagt milieu-impact met maximale materiaalefficiëntie

Het bedrijf LPW Corporate uit Aarschot heeft al 50 jaar ervaring in het ontwerpen en plaatsen van keramische monoblok zwembaden. In hun fabriek – de oudste in Europa – gebruiken ze de nieuwste technologieën en dragen ze kwaliteit hoog in het vaandel. Om hun milieu-impact verder te kunnen verlagen, namen het LPW-team en Sirris’ experten samen de bedrijfsprocessen onder de loep. 

  • De ontwikkeling en installatie van monoblok zwembaden stellen strenge eisen aan het materiaal en vervaardigingsproces
  • LPW Ceramic Pools wil topkwaliteit leveren, maar ook de milieu-impact zo laag mogelijk houden
  • Samen met kennispartners en onderzoeksinstellingen streeft LPW Ceramic Pools naar een duurzame productie
 
De productietechnologie, het transport, de installatie en het gebruik van monoblok zwembaden stellen strenge eisen aan het materiaal. De zwembaden zijn opgebouwd uit acht lagen, en vormen een composietstructuur die de mechanische, chemische en thermische belastingen kunnen weerstaan. LPW Ceramic Pools wil topkwaliteit leveren, maar tegelijk ook de milieu-impact zo laag mogelijk houden. Dankzij een materialenscan door Sirris, slaagde LPW Ceramic Pools erin om zijn afvalproductie en emissies terug te dringen. 
 

Op verschillende vlakken vooruit

 
Door meteen aan de slag te gaan met de aangereikte kennis en oplossingen, wist LPW Ceramic Pools op slechts een paar weken tijd significante resultaten te boeken. LPW Ceramic Pools hergebruikt de restanten van gelcoats als grondstoffen voor de harsen in de buitenlagen. Emmers die binnenkomen als verpakking, worden gerecupereerd als mengvaten waardoor die niet meer aangekocht moeten worden. En dankzij een nieuwe opvolgingsmethode van de productie kan meer dan 50% van het gevaarlijk afval teruggedrongen worden. 
 

“De nieuwste generatie van LPW Ceramic Pools wil topkwaliteit blijven leveren, maar tegelijkertijd de milieu-impact zo laag mogelijk houden. Dankzij onze nieuwe opvolgingsmethode kan meer dan 50% van het gevaarlijk afval teruggedrongen worden.” 
Fabrieksverantwoordelijke Ir. Edmond de Fabribeckers

Het beperken van emissies is een continue zorg voor alle composietverwerkers. Via Sirris’ netwerk kon LPW Ceramic Pools nieuwe partnerschappen aangaan om ook in dit uitdagende domein vooruitgang te boeken. Daarnaast werd ook geïnvesteerd in een regeneratiesysteem voor solvent. Zo komen de emissies nog lager te liggen en hoeft er voortaan minder solvent aangekocht te worden.

Samen vormgeven aan een duurzame toekomst

Om de milieu-impact systematisch te verlagen, moeten strategische keuzes gemaakt worden. Materiaalsubstitutie en alternatieve productietechnologieën komen in het vizier, maar hebben ook een grote impact op de productkwaliteit en -organisatie. Er mag dan ook niet over één nacht ijs gegaan worden. Daarom blijft LPW Ceramic Pools samen met zijn kennispartners en onderzoeksinstellingen, zoals Sirris’ SLC Lab, naar manieren zoeken om vorm te geven aan een duurzame productie.


Bent u benieuwd waar uw bedrijf staat en waar er bij u nog kansen liggen? Neem contact op met Sirris en samen met u gaan we na welke materialen en processen het meest zinvol zijn om op te nemen in de scan.