Lerend netwerk Circular Economy Connect start tweede cyclus

De ‘fabriek van de toekomst’ is circulair. Of het nu is om materiaalkosten te verminderen, te anticiperen op nieuwe wetgeving, in te spelen op veranderende klanteneisen of de ecologische voetafdruk te verkleinen, bedrijven zullen evolueren naar meer circulaire bedrijfsmodellen. Het lerend netwerk Circular Economy Connect wil u hierbij helpen en start zijn tweede cyclus. 

Enerzijds zijn de koplopers al volop bezig met circulaire economie, maar stoten nog op barrières. Anderzijds riskeren bedrijven die te lang wachten uit de markt geprezen te worden. Kleinschalige experimenten kunnen toelaten om zonder groot risico uit te zoeken wat wel en niet werkt. Ondanks de recente hype rond circulaire economie, zijn er geen pasklare antwoorden voor het implementeren van de principes van de circulaire economie op de bedrijfsvloer. Bij Sirris en Agoria geloven we dat bedrijven vooral kunnen leren uit elkaars goede en minder goede ervaringen. 

Onderwerpen die aan bod komen 

Daarom lanceerden we in het najaar van 2016 Circular Economy Connect, een lerend netwerk over circulaire economie voor én van technologiebedrijven. In het najaar van 2017 start de tweede cyclus.  

Nog geen lid van Circular Economy Connect? Dan kunt u nu instappen. U komt alles te weten over volgende onderwerpen: 

  • recyclage & ‘remanufacturing’ (d.i. oude producten herfabriceren tot ‘nieuwstaat’) 
  • circulair productontwerp
  • financiering en boekhouding voor circulaire businessmodellen, gebaseerd op het verkopen van een dienst in plaats van een product
  • (big) databeheer en digitale technologieën ter ondersteuning van circulaire oplossingen.  

Kruisbestuiving en best practices 

In het lerend netwerk komt een vaste groep van gelijkgestemde bedrijven gedurende een periode van een jaar vier keer samen. De interactie tussen de bedrijven laat kruisbestuiving toe en helpt om concrete oplossingen te vinden voor gedeelde uitdagingen. Best practices komen aan bod en we gaan op bezoek bij interessante bedrijven. Zorgvuldig uitgezochte (internationale) inhoudelijke experts brengen bijkomende kennis en inspiratie in het netwerk binnen. We nodigen beleidsmakers uit om met hen in gesprek te gaan over resterende obstakels in de wet- en regelgeving. En onder begeleiding van een ervaren coach worden de deelnemers getriggerd om de opgedane kennis te vertalen in tastbare, volgende stappen die zij willen zetten om tot een meer circulaire bedrijfsvoering te komen. Aan deze ‘next steps’ wordt ook gewerkt tussen de bijeenkomsten door. 

Het lerend netwerk vormt dus de ideale combinatie van netwerking-opportuniteiten en een thematische training, met theorie én praktijk.   

Wat bedrijven zeggen... 

Aan het woord twee bedrijven die deelnamen aan de eerste cyclus: 

"Klanten, bedrijven en het milieu hebben baat bij circulaire modellen. Ook al zijn de principes achter de circulaire economie makkelijk te begrijpen, de implementatie ervan geeft aanleiding tot enkele uitdagingen. Het lerend netwerk biedt een excellente manier om inzichten en ervaringen uit te wisselen. In een productieve, constructieve en aangename sfeer worden mogelijke oplossingen gezocht. De getuigenissen en casestudies geven belangrijke inspiratie en brengen interessante patronen over bedrijven en sectoren heen aan het licht."  - Stijn Broucke, Atlas Copco 

"Het lerend netwerk laat ons toe uit onze comfortzone te komen en triggert nieuwe discussies en inzichten binnen ons bedrijf. Ik was echt verbaasd over het detailniveau en de praktische aspecten die vorm kregen tijdens de sessies. De getuigenissen en bedrijfsbezoeken toonden hoe de theorie in praktijk werd gebracht. Dit leerinitiatief heeft duidelijk gemaakt dat 'circulaire economie' meer is dan een buzztalk, het is een realiteit dat leidt tot nieuwe businessmodellen. Het is een must voor elk innovatief bedrijf!" - Jan Daem, Barco 

Het Circular Economy Connect netwerk komt samen op donderdag 14 december 2017, 18 januari 2018, 26 april 2018, 6 september 2018, telkens van 9.00 tot 14.00. Per bedrijf betaalt u 750 euro (excl. BTW) voor de vier sessies. U kan met verschillende collega’s deelnemen. 

Interesse? Neem snel contact met ons op, want het aantal plaatsen is beperkt.