Lean voor kmo's: kies voor vooruitgang, word 'lean'!

Wat is de kracht van lean? Werkt dit productiemodel ook bij veel variatie? Wat brengt Flow? Kan lean uw klant overtuigen? Wat mag u van uw medewerkers verwachten? Kom u op 23 oktober informeren tijdens een workshop van Agoria en Lean Lead!

De nadruk tijdens dit seminarie ligt vooral op praktijkgetuigenissen en ervaringsuitwisseling. Referentiebedrijven zoals JLG Manufacturing, ESCO Couplings, Landuyt/Robland en Assa Abloy zullen al uw praktische vragen over 'lean' beantwoorden, getoetst aan hun eigen business case. Enkele weken later kunt u bij één van deze bedrijven op bezoek om er op de werkvloer ervaringen uit te wisselen. Er zal dan ook ruimschoots tijd zijn om in een kleine groep een diepgaande discussie te houden.

Zelf horen en ervaren hoe andere bedrijven met succes het lean-principe toepassen? Klik hier voor meer info over deze unieke combinatieformule!

Contact Agoria: Peter Perremans, peter.perremans@agoria.be, tel. +32 2 706 89 04