Kwaliteit van geprinte metalen stukken

Wetenschappers onderzoeken hoe de kwaliteit van LBM- of EBM-geprinte stukken kan worden geoptimaliseerd in termen van porositeit of interne beperkingen. 

Studie van microdefecten in LBM-stukken

De in metaal geprinte stukken vertonen enkele onvolkomenheden. Zoals bijvoorbeeld de porositeit:hoe gering de porositeit ook is, ze kan gevolgen hebben voor, onder meer, de vermoeiingssterkte. Om de productie via LBM (Laser Beam Melting) te optimaliseren, hebben onderzoekers aan het Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) de oorzaken van deze porositeit bestudeerd.

Lees meer op Techniline.