Kurkrecyclaat wordt duurzame bodembedekking

Vandaag wordt kurk al lang niet meer gezien als een wegwerpmateriaal, maar als waardevolle bron voor recyclage. De toepassingsmogelijkheden van kurkrecyclaat worden momenteel volop onderzocht. Zo bedacht vzw Vlaspit een natuurlijke bodembedekking voor onder planten en bomen.

De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel dat zich onder andere toelegt op het inzamelen en recycleren van kurk. Het recyclaat van dit natuurlijke materiaal wordt al gebruikt als isolatie, maar de organisatie zocht naar nieuwe toepassingsgebieden.

Boomspiegels

Zo kwam de vraag bij Sirris terecht of dit recyclaat kan ingezet worden om boomspiegels van te maken. Bomen zijn voor een gezonde groei afhankelijk van open grond rond de stam, voor de toevoer van zuurstof en water. Is de grond rondom een boom verhard, bijvoorbeeld door bestrating, dan bestaat het risico dat de boom onvoldoende lucht en water krijgt. Hier kan een bodembedekking met een natuurlijk, doorlatend materiaal als kurk een gepast alternatief bieden. De organisatie had hulp nodig in haar zoektocht naar geschikte materialen, mengverhoudingen en applicatiemethode, waar we de nodige expertise in hebben opgebouwd.

Van test naar praktijk

Sirris voerde testen uit en maakte kleine samples aan ter optimalisatie van het systeem. Een volgende stap was opschaling en eerste praktijkdemonstraties.

In de toekomst volgt nog de aanleg van verschillende boomspiegels in samenwerking met de groendienst van Leuven. Daarnaast zorgen we voor de opleiding van het personeel van Stad Leuven en De Vlaspit.

Wordt vervolgd!

Tags: