Kreamat transformeert naar productieomgeving voor maatwerk

Kmo Kreamat is gevestigd in Bilzen en ontwikkelt flexibele slaapoplossingen, waaronder matrassen en boxsprings, die maximaal inspelen op de individuele behoeften van haar klanten. Aan de hand van een analyse van de lichaamsbouw van de klant en de verwachtingen rond slaapcomfort, wordt een individuele slaapoplossing uitgewerkt. Vervolgens wordt deze oplossing geproduceerd in de productiefaciliteit.

Hoge variabiliteit in productgamma met gevolgen voor productie

De klanten van Kreamat hebben – omwille van het maatwerk – een uitgebreide keuze aan mogelijkheden. Voor Kreamat is dit een strategische keuze. De grote keuzevrijheid voor de klanten heeft echter gevolgen voor de organisatie van de productie.

Om competitief te kunnen blijven, moet het bedrijf ook tegemoetkomen aan de eis van flexibiliteit en korte levertermijnen. Gezien het grote productaanbod (maar de kleine reeksgrootte) is het echter niet vanzelfsprekend om de productie zo in te richten dat aan bovenvermelde eisen voldaan wordt. Bovendien wordt de productie gekenmerkt door een hoge graad aan manuele interventies: handenarbeid bij het stikken, grijswerk (d.i. het opbouwen van het houten kader voor de boxsprings voordat deze met stof wordt overtrokken), stofferen en assembleren.

Kreamat besloot daarom een vijftal jaar geleden te investeren in de productie. Het opzet was om de productie te transformeren naar een flexibel apparaat met een ideale mix tussen handenarbeid (nodig om de vereiste kwaliteit te  behalen) en automatisatie (ondersteuning van de operatoren). 

Productiescreening als startbasis

In samenwerking met Sirris werd een productiescreening opgestart. Na een grondige analyse van de situatie werd een aantal opportuniteiten geïdentificeerd: 

Verhoging van de output van de snijmachine voor de stoffen

Een klantspecifieke hoes wordt gemaakt door verschillende stoffen onderdelen (patronen) samen te stikken. Als eerste stap dient de stikster de patronen af te tekenen op de stof, waarbij gebruik gemaakt wordt van kartonnen mallen of sjablonen. Kreamat heeft vandaag duizenden van deze mallen in omloop. Vervolgens worden de patronen uitgeknipt met een schaar. 

Om de doorlooptijd van de orders te reduceren, besliste Kreamat een tweetal jaar geleden om een automatische snijmachine aan te kopen. Deze machine laat toe de stoffen onderdelen automatisch te snijden. De machine maakt gebruik van digitale patronen die per type stof gegroepeerd kunnen worden, zodat het materiaalverlies tot een minimum beperkt wordt. Om de output van de snijmachine op te drijven, moest deze gevoed worden met digitale patronen. Er werd besloten een digitalisatieprocedure uit te werken: de klassieke, kartonnen mallen konden via een digitale camera automatisch ingelezen worden en omgezet naar een formaat dat compatibel is met de nesting-software. Na verschillende testen en bijsturing is deze procedure operationeel. 

Bijkomend werd onderzoek verricht naar de optimale snijcondities, betere snijgereedschappen en een specifiek afrolmechanisme voor het stof, om minder kreukelvorming te krijgen. De verschillende verbeteringen resulteerden in een verhoogde output voor de snijmachine en het creëren van extra productietijd voor de stiksters.     

Productieplanning en -opvolging

Zowel omzet als aantal verkochte producten is de voorbije jaren sterk gestegen. Terwijl in het verleden de ondersteunende processen voor productie zoals planning, opvolging en voorraadbeheer,  getrokken werden door een ervaren productieverantwoordelijke, is dit vandaag minder voor de hand liggend omwille van de sterke groei. 

Om de verschillende processen beter te stroomlijnen, werd beslist een blauwdruk uit te werken die toelaat om deze processen stapsgewijs te automatiseren. Zo is Kreamat ondermeer gestart met het opstellen van stuklijsten voor de verschillende productfamilies, zodat werkorders automatisch gegenereerd kunnen worden, de planning kan worden gevisualiseerd en de productie – via het ERP systeem – beter opgevolgd. Ook voor het beheer van de voorraad voert Kreamat aanpassingen door, zodat reserveren en afboeken van onderdelen via het ERP-pakket kunnen verlopen.

Bij Kreamat is men er zich terdege van bewust dat continue verbetering noodzakelijk is, zowel in de productie als de ondersteunende processen, om zo gewapend te zijn tegen de toekomstige uitdagingen en om te kunnen transformeren naar een echte Fabriek van de Toekomst. De stappen die vandaag genomen worden, zullen morgen hun vruchten afwerpen.