Kostenraming van composietproducten tijdens vroege ontwerpfase

Het gebruik van lichtgewichtcomponenten staat of valt met de economische toepassing van hoog performant materiaal. De waarde, de kostprijs van het product, de productiekosten en de kosten en risico's bij de ontwikkeling zijn echter moeilijk in te schatten wanneer het om minder bekende materialen zoals composieten gaat. Een duidelijk beeld hebben van de productiekosten is belangrijk. Onze zesde whitepaper focust op de vroege ontwerpfase, aangezien het grootste deel van de productieaanloopkosten tijdens deze fase ontstaan. U kan dit document nu downloaden.

Hoe vroeger beslissingen in het ontwerp worden gemaakt in de conceptuele fase, hoe groter de impact van deze beslissingen op de productiekost. Algemeen genomen komen 70-80 procent van de productieaanloopkosten voort uit de vroege stadia van de productontwikkeling. Met de aanloopkostencurve in het achterhoofd zijn betekenisvolle kostenramingen cruciaal en zouden zo vroeg mogelijk moeten plaatsvinden.

De ontwikkeling van composietcomponenten biedt een brede range van materiaal-procescombinaties, verschillende niveaus in automatisering en (typisch) hogere zekerheden dan de ontwikkeling van hun tegenhangers in metaal. In deze whitepaper geven we een beknopte classificatie van kostenramingstechnieken, gevolgd door kostenmodellen op drie verschillende niveaus. De modellen worden geïllustreerd met een case study: een biogebaseerde composieten tafel, vervaardigd met RTM-light (light resin transfer moulding).

Via een serie van whitepapers wil het SLC-Lab en zijn partners essentiële hulpmiddelen en methodologieën aanreiken om ontwerpers en OEM's te helpen de juiste materiaalkeuzes te maken.

button-registreer-hier