Joey Bosmans
Pieter Jan Jordaens

IJsvorming is een groot probleem in veel industrieën en kan leiden tot stilstanden, veiligheidsrisico’s, productbreuk of extra brandstof- en elektriciteitskosten. Actieve ijsbestrijdingssystemen doen echter de operationele kosten stijgen en worden vaak enkel in de cruciale zones toegepast. De mogelijkheden van coatings als stand-alone of add-on oplossing zijn nog niet volledig duidelijk of aan de praktijk getoetst. Sirris heeft de mogelijkheid om het werkelijke potentieel van coatings aan te tonen in de ijstestopstelling in haar grote klimaatkamer.

Joey Bosmans
Pieter Jan Jordaens

IJsvorming in de winter of op grote hoogte vormt nog steeds een groot obstakel in vele sectoren zoals luchtvaart, constructie, (wind)energie en transport. Bedrijven zoeken naar oplossingen om ijsvorming of de inspanningen voor het verwijderen van ijs te beperken. Onderzoek is vaak gericht op het ontwerpen van nieuwe gestructureerde oppervlakken of het gebruik van geavanceerde coatingtechnologieën. Om het potentieel van dergelijke technologieën volledig te begrijpen is het noodzakelijk om deze systemen in realistische omgevingen te testen. Sirris is voorbereid.

Patrick Cosemans
Ozlem Ceyhan Yilmaz

Het nieuwe Europese project NewSkin, waaraan ook Sirris deelneemt, verdiept zich in het potentieel van nanogebaseerde oppervlakken voor industriële en consumentenproducten.

Pieter Jan Jordaens

In het kader van het event 'Optimising Wind Farms In Cold Climates' dat op 17 en 18 oktober plaatsvond in Antwerpen, mocht OWI-Lab een delegatie uit de windindustrie verwelkomen. Het event focust zowel op de commerciële als op de technische complexiteiten die een belemmering vormen voor de werking van windmolenparken. Deze laatste kon perfect gedemonstreerd worden in de klimaatkamer van het OWI-Lab.

Pieter Jan Jordaens
extreme weather, climate chamber

Net zoals mens en dier dienen machines tegen (te) lage temperaturen beschermd te worden. Voertuigen in het bijzonder hebben hieronder enorm te lijden. Sinds kort bestaat er een oplossing die leidt tot een vermindering van de uitstoot en brandstofkost, minder slijtage en onderhoud, en meer comfort voor de bestuurder.

Mark Van Pee

Windturbines kunnen zelfs in het meest extreme winterweer elektriciteit produceren. Tenminste als ze voldoende weerbaar gemaakt zijn. Ontwerpers van motoren en turbines kunnen daarvoor rekenen op onze uitgebreide expertise om deze ook in extreme klimaten te laten renderen.

Pieter Jan Jordaens

Vorig jaar werd nogmaals geïnvesteerd in de testinfrastructuur van het OWI-Lab, om zo de windindustrie te ondersteunen met functionele testmogelijkheden voor elektrische machines, alsof deze in een bestaande windturbine waren geïnstalleerd. CG Power Systems was een van de eersten om er testen uit te voeren.

Pieter Jan Jordaens
Bastiaan Reymer

Fotovoltaïsche zonneparken moeten net zoals windturbines betrouwbaar en veilig kunnen werken tijdens hun gehele levensduur, en dit in alle klimaten ter wereld. Daarom heeft OWI-Lab uitgebreide klimatologische testen uitgevoerd op multi-MW vermogenselektronica (omvormers) voor de markt in de sector zonne-energie.

Pieter Jan Jordaens

Onderzoekers van de Nederlandse Technische Universiteit van Delft hebben voor hun R&D rond de ontwikkeling van een nieuwe ontvriestechniek testen met ijsvorming en lage temperaturen uitgevoerd in de klimaatkamer van het OWI-Lab. Deze testen zullen hen verder helpen in hun ontwikkeling van een ontvriestechniek op basis van ns-DBD-plasma-actuatoren.

Pieter Jan Jordaens

Wanneer het echt begint te winteren en de temperaturen dalen, krijgt de wegenwacht in onze gebieden het vaak drukker. Motoren en onderdelen van auto's hebben immers te lijden onder de koude temperatuur en durven het daardoor soms te begeven. Dit is echter peanuts vergeleken met wat machines en voertuigen in extreme klimaten te maken krijgen. Hoe pakt men dit aan?