Kan men zomaar hyperlinks creëren?

Bepaalde types van links op websites schenden het auteursrecht, het merkenrecht en het recht inzake deloyale concurrentie.

De Europese IPR Helpdesk publiceert in zijn bulletin nr. 18 van juli-september 2015 een interessant artikel onder de titel "To link or not to link?". 

Dit artikel maakt een duidelijk onderscheid tussen gewone hyperlinks, deep links en framing. Sommige links, indien op een bepaalde manier gebruikt, houden mogelijk een schending in van:

1. Auteursrecht

 Aanbevelingen:

  • Geen links toevoegen die verwijzen naar 'content' met beperkte toegang: dit is een flagrante schending van het copyright.
  • Zich ervan bewust zijn dat vrije inhoud op een gegeven ogenblik kan overgaan naar een beperkte toegang op een latere datum. Het is daarom belangrijk om de links die men op webpagina's plaatst, regelmatig na te kijken om schending van auteursrechten van beschermde content te vermijden. 

2. Merkenrecht

 Aanbevelingen:

  • In geen geval de afbeelding of topografische weergave gebruiken van links die een reproductie zijn van logo's of symbolen die staan voor gedeponeerde merken. Dit zou het vermoeden kunnen wekken dat de beide websites met elkaar verbonden zijn.
  • Om elk risico op verwarring te vermijden dient een EXIT scherm duidelijk aan te geven dat de surfer de site 1 verlaat en via een link naar site 2 gaat, zonder dat er tussen beide een verband bestaat. 

3. De wetten op deloyale concurrentie

 Aanbevelingen:

  • In geen geval links invoegen die ongelukkige verbanden kunnen leggen tussen de betrokken bedrijven, de producten of diensten van een concurrent in diskrediet brengen, het bestaan van een economische relatie die er niet is, suggereren.
  • Ook hier zal een EXIT scherm helpen voorkomen dat in de gedachten van de consument een verband zou bestaan tussen de twee websites. 

Het lezen van de beleidsnota's over de gepubliceerde links op de websites zelf kan een indicatie zijn over de mate waarin deze voor de ondernemingen aanvaardbaar zijn. Om echter elk probleem voor te zijn, is het best om een akkoord te sluiten dat aangeeft wat al dan niet haalbaar en aanvaardbaar is. 

Lees verder : https://www.iprhelpdesk.eu/library/bulletins

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.