Is jouw compliance strategy duurzaam?

Naleven van de regelgeving is essentieel. Op de hoogte blijven van de nieuwe regelgeving is een blijvende uitdaging. Het ziet ernaar uit dat de komende vijf jaar grote en cruciale beleidskeuzes gemaakt zullen worden. Een nieuwe en aangescherpte regelgeving wordt voorspeld. Wat is de impact op jouw onderneming, op zijn processen, infrastructuur en de producten die worden vermarkt?   

De impact hiervan is te voorzien op de industrie, overheden en particulieren, en te situeren in vijf sleuteldomeinen: elektriciteit, transport, infrastructuur, gebouwen en land- en waterbeheer. Het gaat hier voornamelijk om het ontstaan en aanscherpen van de regelgeving met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen. 

Waarom de komende vijf jaar zo cruciaal zijn:

 1. Er is een wereldwijde erkenning dat er met gelijk blijvend beleid de internationaal erkende doelstellingen niet gehaald zullen worden. Blijk hiervan geven bijvoorbeeld het Europese klimaatprogramma 2020 en Amerikaans president Obama tijdens een interview met David Attenborough: "We're not moving fast enough on climate change." 
 2. Er is druk vanuit de publieke opinie op de beleidsmakers. Zo blijkt onder meer uit het persbericht van de rechtbank in Den Haag: "Op basis van het huidige beleid van de Staat zal Nederland in 2020 een vermindering van ten hoogste 17% bereiken. Dat is onder de norm van 25 tot 40% die in de klimaatwetenschap en het internationale klimaatbeleid noodzakelijk wordt geacht voor de geïndustrialiseerde landen. (…) De Staat moet meer doen om het dreigende gevaar veroorzaakt door de klimaatverandering te keren, gegeven ook zijn zorgplicht voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu." Ook in België is een rechtszaak aangespannen door de ‘Klimaatzaak’. In de VS is ook al een rechtszaak uitgesproken in het voordeel van de aanklagers (kinderen). Een groep van 36 Nobelprijswinnaars ondertekende een verklaring die oproept tot dringende acties voor klimaatverandering. Zelfs de paus zet zijn moreel gezag in. 
 3. Er is een groeiend aantal landen met een ‘carbon tax’. Dit fenomeen kent voor- en tegenstanders, maar de taks heeft haar effect al bewezen, bijvoorbeeld in Australië, waar de 'carbon tax' werd ingevoerd op 1 juli 2012 en opnieuw afgeschaft op 17 juli 2014, met een significante stijging van de CO2-emissie tot gevolg.   

Eén ding is zeker: de komende jaren blijft de reductie van broeikasgassen op de agenda staan. 

En welke maatregelen neemt jouw bedrijf?  

 • Integratie van HSE-management (Health Safety & Environment)  in aankoopbeleid integreren
 • Re-engineering van producten en/of productieprocessen
 • Alternatieven voor sleutelgrondstoffen met grote milieu-impact zoals biogebaseerde of gerecycleerde grondstoffen
 • Inzetten op hernieuwbare energie en hernieuwbare grondstoffen
 • Sluiten van de kringlopen door samenwerkingsverbanden en industriële symbiose
 • Omarmen van de circulaire economie (service, hergebruik, herstelling, herwerking, recyclage)  
 • Nieuwe businessmodellen zoals product-services systems, en aanbod van functievervulling in plaats van product (bijv. verkoop van licht in plaats van verlichting) …
 • …