Benoit Olbrechts

Het EPO sluit planten en plantenvariëteiten voortgebracht via hoofdzakelijk biologische processen uit van het principe van octrooieerbaarheid (kruising, hybridisatie, selectie).

Fabienne Windels

Wanneer een bedrijf innoveert, kan het te maken krijgen met een octrooi van een concurrent waardoor die laatste een monopolie heeft op het product of het procedé in kwestie. Hoe zorg je er als bedrijf voor dat je niet wordt geblokkeerd?

Fabienne Windels

Wanneer een bedrijf innoveert, kan het te maken krijgen met een octrooi van een concurrent waardoor die laatste een monopolie heeft op het product of procedé in kwestie. Hoe kan je dat octrooi omzeilen?

Fabienne Windels

Het WIPO herziet en breidt het onderzoek inzake artificiële intelligentie uit, en verruimt dit naar merken, auteursrechten, bedrijfsgeheimen, enz.

Frank Van den Broek
Fabienne Windels

Het anterioriteitsonderzoek verschilt van het octrooieerbaarheidsonderzoek in zijn doelstellingen, methodologie en timing.

Fabienne Windels

Sirris heeft een aantal prospectieve workshops bijgewoond, georganiseerd door Le Forem (de Waalse VDAB) om het beroep van technology scout te definiëren.

Frank Van den Broek

De USPTO heeft een platform opgericht om octrooihouders en potentiële licentienemers in het domein van de kerntechnologieën rond het coronavirus met elkaar in contact te brengen.

Fabienne Windels

Zo’n 170 personen hebben hun kennis van intellectuele eigendomsrechten getest aan de hand van een quiz die Sirris organiseerde.

Fabienne Windels

Een nieuw zoekinstrument vergemakkelijkt de lokalisatie en opvraging van octrooi- informatie die van nut kan zijn voor wie nieuwe technologieën ontwikkelt in de strijd tegen de pandemie van het coronavirus.

Fabienne Windels

Dankzij een geregistreerd handelsmerk kan een bedrijf optreden wanneer zijn imago wordt aangetast.