Klantenbestanden, strategie, contracten, concepten, ... algemeen wordt aangenomen dat een kwart van de ondernemingen al het slachtoffer is geweest van een poging tot stelen van hun 'bedrijfsgeheimen'. Daarom zet de FOD Economie een informatiecampagne op touw over het belang voor bedrijven om die informatie te identificeren en te beschermen.

Wat is de link tussen octrooien en productinnovatie? Een studie van enkele Amerikaanse economisten.

De Octrooicel van Sirris publiceert een korte video waarin experten uitleggen welke rechten een octrooi met zich brengt.

De Octrooicel van Sirris blijft actief sensibiliseren over de problematiek van intellectuele eigendom bij artificiële intelligentie.

Het EOB heeft zijn onlinetutorial over het Europees Octrooiregister bijgewerkt. De recente veranderingen zijn er nu in opgenomen.

Op 7 november organiseren de octrooicellen van WTCB, Centexbel, Sirris en Essenscia een halve informatiedag over de opportuniteiten geboden aan bedrijven via intellectuele eigendomsrechten.

In een video, die werd opgenomen met experts, wordt uitgelegd wat een bedrijf wel en niet kan doen in geval van namaak en hoe het zich kan voorbereiden.

Een webcast om te leren hoe je oplossingen van artificiële intelligentie kunt beschermen om ze te gelde te maken.

Met CLIR van de WIPO (Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom) kun je synoniemen zoeken en woorden vertalen in 13 talen.

Het Europees merk heeft steeds meer succes bij bedrijven.