Sirris beschikt over een reeks webcasts met informatie over mogelijke subsidiëring bij het neerleggen van octrooien in de drie regio’s.

De Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO) stelt al 8 jaar lang een tool voor om gemakkelijker informatie over octrooien voor milieuvriendelijke technologieën op te zoeken.

Het EPO lanceert een nieuwe, veel gebruiksvriendelijkere en verrijkte versie van de Espacenet-database.

Eind 2018 organiseerde het Europees Octrooibureau zijn eerste, druk bijgewoonde, conferentie over de octrooieerbaarheid van blockchain en de toepassingen ervan.

Wat zijn de voorzieningen die men dient te treffen wanneer een bedrijf studenten of stagiairs in dienst heeft die deelnemen aan innovatieprojecten waaruit intellectuele eigendomsrechten voortvloeien met toegevoegde waarde?

Op 26 april was het de Werelddag van de Intellectuele Eigendom. Het doel van deze dag was de Belgische ondernemers te sensibiliseren voor het grote belang van de rechten van intellectuele eigendom.

Een webcast beschrijft de beschikbare subsidies voor ondernemingen voor het aanvragen van een octrooi in het Waalse Gewest.

Een webcast waarin uitgelegd wordt welke kosten te voorzien zijn als een octrooi wordt ingediend.