Benoit Olbrechts

Volgens een recente econometrische analyse van het gebruik van systemen ter bescherming van de intellectuele eigendom (IP) in België, wordt IP-activiteit geassocieerd met een toename van de groei met 1 tot 4 procent in absolute termen. In vergelijking met de prestaties van vergelijkbare ondernemingen die niet actief zijn via intellectuele eigendomsrechten, wijst deze stijging op een krachtig hefboomeffect.

Benoit Olbrechts

In Europa is een grote verandering in het octrooistelsel aan de gang: het eenheidsoctrooi en de daarmee samenhangende eengemaakte octrooirechtspraak zullen binnenkort in werking treden. Heeft u hiervan al gehoord? Wat verandert er voor octrooiaanvragers?

Frank Van den Broek

In een recente octrooiaanvraag van ArcelorMittal wordt hyperspectrale beeldvorming toegepast voor de kwaliteitsbewaking van een coatingproces waarbij een polymeercoating op een metalen substraat wordt aangebracht.

Benoit Olbrechts

In 2021 is een Europees steunprogramma voor de kmo opgezet rond intellectuele eigendom. In dit kader worden twee diensten voorgesteld: IP-Scan en registratie van handelsmerken en modellen, die respectievelijk leiden tot tariefverminderingen tot 75 procent en 50 procent. Sirris kan nu de aanvragen voor u indienen. Interesse? Haast u, want de deadline is 31 oktober!

Benoit Olbrechts

Overdracht van technologie is de beste manier om onderzoeksresultaten te valoriseren wanneer de wil of de middelen niet aanwezig zijn om ze commercieel te exploiteren. Aan de hand van een overzicht van concrete gevallen nodigt het Europees Octrooibureau ons uit om een blik te werpen op de moeilijkheden, maar ook op de strategische middelen die voorhanden zijn om een technologieoverdracht tot stand te brengen.

Frank Van den Broek

Een recente octrooiaanvraag onthult een nieuwe authenticatieoplossing in de strijd tegen namaak van materialen door de combinatie van hyperspectrale beeldvorming en machine learning.

Marie-France Rousseau

Agoria’s grootste kennis-, inspiratie- en netwerkevent ACUMEN zit na de volledig digitale editie in 2020 in een nieuw kleedje: vier dagen, meer dan 100 sessies, deels digitaal en deels ook coronaveilig 'live'. Elkaar terug kunnen ontmoeten is vandaag immers meer dan ooit nodig. Ook Sirris verleent haar medewerking aan deze editie.

Benoit Olbrechts

Beschermt u de intellectuele activa van uw bedrijf met intellectuele eigendomsrechten? De pre-diagnostische IP-diensten van het kmo-fonds 'Ideas Powered for Business' van EUIPO zijn een aantrekkelijke mogelijkheid om u te ondersteunen.

Frank Van den Broek
Benoit Olbrechts

Beschermt u de intellectuele activa in uw bedrijf met intellectuele eigendomsrechten? Om u daarbij te helpen, zijn de pre-diagnostische IE-diensten van het kmo-fonds  uit EUIPO een aantrekkelijke opportuniteit. Ook de basistarieven voor aanvragen van merken en modellen kunnen tot 50 procent terugbetaald worden.

Frank Van den Broek

Overweegt uw kmo een merk of model aan te vragen op nationaal, regionaal (Benelux) of EU-niveau? Via een nieuw Europees fonds - de Europese IE-voucher - krijgt u sinds 1 maart 50 procent korting op de basistaks voor een merk- of modelaanvraag.