Frank Van den Broek

In een recente octrooiaanvraag van ArcelorMittal wordt hyperspectrale beeldvorming toegepast voor de kwaliteitsbewaking van een coatingproces waarbij een polymeercoating op een metalen substraat wordt aangebracht.

Benoit Olbrechts

In 2021 is een Europees steunprogramma voor de kmo opgezet rond intellectuele eigendom. In dit kader worden twee diensten voorgesteld: IP-Scan en registratie van handelsmerken en modellen, die respectievelijk leiden tot tariefverminderingen tot 75 procent en 50 procent. Sirris kan nu de aanvragen voor u indienen. Interesse? Haast u, want de deadline is 31 oktober!

Benoit Olbrechts

Overdracht van technologie is de beste manier om onderzoeksresultaten te valoriseren wanneer de wil of de middelen niet aanwezig zijn om ze commercieel te exploiteren. Aan de hand van een overzicht van concrete gevallen nodigt het Europees Octrooibureau ons uit om een blik te werpen op de moeilijkheden, maar ook op de strategische middelen die voorhanden zijn om een technologieoverdracht tot stand te brengen.

Frank Van den Broek

Een recente octrooiaanvraag onthult een nieuwe authenticatieoplossing in de strijd tegen namaak van materialen door de combinatie van hyperspectrale beeldvorming en machine learning.

Marie-France Rousseau

Agoria’s grootste kennis-, inspiratie- en netwerkevent ACUMEN zit na de volledig digitale editie in 2020 in een nieuw kleedje: vier dagen, meer dan 100 sessies, deels digitaal en deels ook coronaveilig 'live'. Elkaar terug kunnen ontmoeten is vandaag immers meer dan ooit nodig. Ook Sirris verleent haar medewerking aan deze editie.

Benoit Olbrechts

Beschermt u de intellectuele activa van uw bedrijf met intellectuele eigendomsrechten? De pre-diagnostische IP-diensten van het kmo-fonds 'Ideas Powered for Business' van EUIPO zijn een aantrekkelijke mogelijkheid om u te ondersteunen.

Frank Van den Broek
Benoit Olbrechts

Beschermt u de intellectuele activa in uw bedrijf met intellectuele eigendomsrechten? Om u daarbij te helpen, zijn de pre-diagnostische IE-diensten van het kmo-fonds  uit EUIPO een aantrekkelijke opportuniteit. Ook de basistarieven voor aanvragen van merken en modellen kunnen tot 50 procent terugbetaald worden.

Frank Van den Broek

Overweegt uw kmo een merk of model aan te vragen op nationaal, regionaal (Benelux) of EU-niveau? Via een nieuw Europees fonds - de Europese IE-voucher - krijgt u sinds 1 maart 50 procent korting op de basistaks voor een merk- of modelaanvraag.

Frank Van den Broek

Op 9 november 2020 werd een praktische gids over overeenkomsten en contractuele bepalingen inzake intellectuele eigendom op de website van de FOD Economie gepubliceerd die voor iedereen gratis toegankelijk is.

Frank Van den Broek

Heeft u een nieuw product ontworpen dat binnenkort op de markt komt? Bent u van plan een innovatieve dienst of een revolutionaire toepassing te lanceren, die nu nog in de ontwikkelingsfase zit? U heeft de grote lijnen van iets nieuws gepland en uitgetekend? Uw waardevolle ideeën verdienen bescherming: hoe komt u te weten via de ideeSCAN. De tool is nu gratis online beschikbaar in het Nederlands en het Frans.